Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Хикмет; Николай намери 1 резултата / The search @pseudo Хикмет; Николай found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-321
от 12.03.2014 г.
община Тервел

Агент "Хикмет; Николай" Невзат Вейсел Наз

Дата на раждане: 23.12.1941
Място на раждане: с. Полковник Савово, обл. Добрич
Невзат Вейсел Наз Дата на раждане 23.12.1941 г. Място на раждане с. Полковник Савово, обл. Добрич Вербувал го служител о. р. Петър Колев Дженков на 11.03.1969 г., регистриран на 19.03.1969 г. Ръководил го служител о. р. Петър Колев Дженков; майор Иван Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС-Тервел Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хикмет; Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-408 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 9/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-465 (Тх). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на кметство Полковник Савово от 1990 г. до 1991г.; Кмет на кметство Полковник Савово от 1991 г. до 1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-42/ 25.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More