Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Химик намери 4 резултата / The search @pseudo Химик found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Химик " Димитър Христов Дурев

Дата на раждане: 05.11.1939
Място на раждане: С. Горно Драглище, обл. Благоевград
Димитър Христов Дурев Дата на раждане 05.11.1939 г. Място на раждане С. Горно Драглище, обл. Благоевград Вербувал го служител Борис Ядков на 26.03.1980 г. Ръководил го служител Борис Ядков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 17 Псевдоними Химик Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Разлог, издигнат от КОАЛИЦИЯ „ГРАЖДАНСКИ БЛОК” /ЗС „Ал.Стамболийски” и „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”/ За Димитър Христов Дурев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 212
от 28.04.2011
община Разлог

Съдържател на явочна квартира "Химик" Димитър Христов Дурев

Дата на раждане: 05.11.1939
Място на раждане: с. Горно Драглище, обл. Благоевград
Димитър Христов Дурев Дата на раждане 05.11.1939 г. Място на раждане с. Горно Драглище, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Борис Ядков на 26.03.1980 г. Ръководил го служител о. р. Борис Ядков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Химик Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. За Димитър Христов Дурев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявен с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори 2007 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник "Химик" Иван Петров Хавезов

Дата на раждане: 30.04.1941
Място на раждане: гр. Пловдив
Иван Петров Хавезов Дата на раждане 30.04.1941 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител кап. Светослав Стефанов Колев на 15.07.1969 г., регистриран на 04.08.1969 г. Ръководил го служител кап. Светослав Стефанов Колев; кап. Георги Димитров Георгиев; кап. Георги Методиев Тачев; кап. Иван Енчев Бакърджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Химик Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 2435; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-127/ 21.01.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по химически науки от 1990 г. Обявен с решение № 110/ 09.02.2010 г. - БАН
Решение N° 110
от 9.02.2010
Българската академия на науките

Секретен сътрудник "Химик" Иван Петров Хавезов

Дата на раждане: 30.04.1941
Място на раждане: гр. Пловдив
Иван Петров Хавезов Дата на раждане 30.04.1941 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител кап. Светослав Стефанов Колев на 15.07.1969 г., регистриран на 04.08.1969 г. Ръководил го служител кап. Светослав Стефанов Колев; кап. Георги Димитров Георгиев; кап. Георги Методиев Тачев; кап. Иван Енчев Бакърджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Химик Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 2435; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-127/ 21.01.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Член на УС на БАН, Институт по обща и неорганична химия

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More