Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Хирон намери 2 резултата / The search @pseudo Хирон found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1073
от 03.10.2017 г.
община Ямбол

Секретен сътрудник "Хирон" Георги Константинов Рибаров

Дата на раждане: 01.10.1950
Място на раждане: гр. Ямбол
Георги Константинов Рибаров Дата на раждане 01.10.1950 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител регистриран на 11.04.1988 г. Ръководил го служител подп. Иван Тодоров Карнобатлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Хирон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е 6419 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-92/ 23.10.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Секретен сътрудник "Хирон" Георги Константинов Рибаров

Дата на раждане: 01.10.1950
Място на раждане: гр. Ямбол
Георги Константинов Рибаров Дата на раждане 01.10.1950 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител регистриран на 11.04.1988 г. Ръководил го служител подп. Иван Тодоров Карнобатлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Хирон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е 6419 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Основно училище "Христо Смирненски" - Звездец Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More