Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Хлебаров намери 1 резултата / The search @pseudo Хлебаров found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-571
от 05.11.2015 г.
община Завет

Агент "Хлебаров" Ремзи Вели Мехмед

Дата на раждане: 19.04.1957
Място на раждане: гр. Кубрат
Ремзи Вели Мехмед Дата на раждане 19.04.1957 г. Място на раждане гр. Кубрат Вербувал го служител о. р. Петър Трифонов на 12.05.1988 г., регистриран на 06.09.1988 г. Ръководил го служител о. р. Петър Трифонов; о. р. Т. Величков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ЦИОУ "Межд. връзки" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хлебаров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 21.11.1995 г. до 01.11.1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Ремзи Вели Мехмед към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. За Ремзи Вели Мехмед липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More