Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Хоби намери 3 резултата / The search @pseudo Хоби found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Агент "Хоби" Иван Павлов Стамболийски

Дата на раждане: 04.06.1959
Място на раждане: гр. София
Иван Павлов Стамболийски Дата на раждане 04.06.1959 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Любомир Робев на 25.03.1987 г., регистриран на 01.04.1987 г. Ръководил го служител о. р. Любомир Робев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-II-II по линия на ВГУ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хоби Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1725/ 30.03.1990 г. с искане "да бъдат унищожени регистрационните картони на" агент "Хоби". Снемане от действащия оперативен отчет Член на контролен орган /Надзорен съвет/ на ЧПБ "Тексим" АД - купувач по договор за приватизационна продажба на Ресторант "Славини" бул. Мария Луиза 107, обособена част от "КУЛИНАР" ЕООД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-157
от 27.03.2013 г.
Тексим Банк АД

Агент "Хоби" Иван Павлов Стамболийски

Дата на раждане: 04.06.1959
Място на раждане: гр. София
Иван Павлов Стамболийски Дата на раждане 04.06.1959 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Любомир Робев на 25.03.1987 г., регистриран на 01.04.1987 г. Ръководил го служител о. р. Любомир Робев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-II-II по линия на ВГУ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хоби Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1725/ 30.03.1990 г. с искане "да бъдат унищожени регистрационните картони на" агент "Хоби". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Надзорния съвет от м. септември 1992 г. до м. ноември 1994 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Хоби" Иван Павлов Стамболийски

Дата на раждане: 04.06.1959
Място на раждане: гр. София
Иван Павлов Стамболийски Дата на раждане 04.06.1959 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Любомир Робев на 25.03.1987 г., регистриран на 01.04.1987 г. Ръководил го служител о. р. Любомир Робев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-II-II по линия на ВГУ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хоби Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1725/ 30.03.1990 г. с искане "да бъдат унищожени регистрационните картони на" агент "Хоби". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник - "ИНТЕРПЛОДИНВЕСТ" ООД, гр. София; Едноличен собственик и управител на фирма – длъжник - "ИНТЕРПЛОДИНВЕСТ" ЕООД, гр. София; Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-355/ 04.06.2014 г. – приватизирани предприятия- Столична община Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More