Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Хофман намери 2 резултата / The search @pseudo Хофман found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Хофман" Тодор Вилхелм Ротермел

Дата на раждане: 09.11.1930
Място на раждане: Гр. София
Тодор Вилхелм Ротермел Дата на раждане 09.11.1930 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител О. р. Димитър Ангелов Димитров на 26.05.1961 г., регистриран на 26.02.1964 г. Ръководил го служител Майор Илия Хр. Цонев; о. р. Здравко Стоянов; о. р. Иван Марценков; о. р. Станко Манов; о. р. Здравко Марков; о. р. Божидар Йотов; о. р. Любом. Алипиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС, отдел II, отделение III по линия на ВГУ, Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хофман Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-32130; работно дело IР-5428-2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Водещ на предавания в БНР Обявен с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Агент "Хофман" Тодор Вилхелм Ротермел

Дата на раждане: 09.11.1930
Място на раждане: Гр. София
Тодор Вилхелм Ротермел Дата на раждане 09.11.1930 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител О. р. Димитър Ангелов Димитров на 26.05.1961 г., регистриран на 26.02.1964 г. Ръководил го служител Майор Илия Хр. Цонев; о. р. Здравко Стоянов; о. р. Иван Марценков; о. р. Станко Манов; о. р. Здравко Марков; о. р. Божидар Йотов; о. р. Любом. Алипиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС, отдел II, отделение III по линия на ВГУ, Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хофман Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-32130; работно дело IР-5428-2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Завеждащ редакция от 01.07.1989 г. до 30.04.1991 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More