Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Хрис намери 1 резултата / The search @pseudo Хрис found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Хрис" Илиян Господинов Караманов

Дата на раждане: 19.07.1967
Място на раждане: гр. Стара Загора
Илиян Господинов Караманов Дата на раждане 19.07.1967 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Митко Петров Петров на 10.08.1987 г., регистриран на 19.10.1987 г. Ръководил го служител о. р. Митко Петров Петров; ст. лейт. Ант. Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-II; ОУ на МВР-В. Търново-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хрис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; лично дело IА-3310 (В.Т.); работно дело IР-893 (В.Т.); работно дело IР-15911. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност II секретар, временно управляващ генералното консулство в Битоля от 01.10.2010 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Илиян Господинов Караманов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More