Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Христо Иванов намери 3 резултата / The search @pseudo Христо Иванов found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-423
от 05.11.2014 г.
Варненски свободен университет Черноризец Храбър

Агент "Христо Иванов" Масис Бердж Хаджолян

Дата на раждане: 16.03.1932
Място на раждане: гр. Варна
Масис Бердж Хаджолян Дата на раждане 16.03.1932 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Колю Борисов Георгиев на 19.03.1976 г., регистриран на 25.03.1976 г. Ръководил го служител о. р. Колю Борисов Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна, отдел втори-ДС, отделение "Турско-Дружба" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христо Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-2920 (Вн) МФ; протокол рег. № С КА-94/ 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1345 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Декан на Юридически факултет, ВРИД от 30.03.2000 г. до 10.05.2000 г. Зам.-декан на Юридически факултет от 12.05.2000 г. до 27.06.2000 г. Зам.-декан на УНК"Обществени науки" , ВРИД от 27.06.2000 г. до 13.07.2000 г. Зам.-директор на програма в УНК"Обществени науки" от 01.11.2003 г. до 01.09.2004 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 306/ 07.02.2012 г. – Арменската Апостолическа Православна църква в България Обявява установената и обявена с решение № 146/ 29.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 306
от 07.02.2012
Арменската Апостолическа Православна църква в България

Агент "Христо Иванов" Масис Бердж Хаджолян

Дата на раждане: 16.03.1932
Място на раждане: гр. Варна
Масис Бердж Хаджолян Дата на раждане 16.03.1932 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител О. р. Колю Борисов Георгиев на 19.03.1976 г., регистриран на 25.03.1976 г. Ръководил го служител О. р. Колю Борисов Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна, отдел втори-ДС, отделение "Турско-Дружба" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христо Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-2920 (Вн) МФ; протокол рег. № С КА-94/ 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1345 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Арменското църковно настоятелство във Варна от 2006 г. Обявен с решение № 65/ 27.05.2009 г. – прокурори и военни следователи
Решение N° 65
от 27.05.2009
прокурори и военни следователи

Агент "Христо Иванов" Масис Бердж Хаджолян

Дата на раждане: 16.03.1932
Място на раждане: Гр. Варна
Масис Бердж Хаджолян Дата на раждане 16.03.1932 г. Място на раждане Гр. Варна Вербувал го служител О. р. Колю Борисов Георгиев на 19.03.1976 г., регистриран на 25.03.1976 г. Ръководил го служител О. р. Колю Борисов Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна, отдел втори-ДС, отделение "Турско-Дружба" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христо Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-2920 (Вн) МФ; протокол рег. № С КА-94/ 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1345 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Зам.окръжен прокурор в ОП-Варна до април 1992 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More