Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Цанев намери 5 резултата / The search @pseudo Цанев found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-578
от 17.11.2015 г.
община Разград

Агент "Цанев" Иван Радушев Иванов

Дата на раждане: 27.10.1955
Място на раждане: гр. Разград
Иван Радушев Иванов Дата на раждане 27.10.1955 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител о. р. Георги Здравков на 10.07.1984 г., регистриран на 17.07.1984 г. Ръководил го служител о. р. Георги Здравков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Цанев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 1124/ 13.06.1990 г. с предложение за унищожаване секретните материали на аг. "Цанев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 29.10.1991 г. до 15.10.1995 г. Общински съветник от 17.11.1995 г. до 20.09.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Агент "Цанев" Иван Кирилов Славов

Дата на раждане: 09.03.1945
Място на раждане: с. Иваняне, обл. София
Иван Кирилов Славов Дата на раждане 09.03.1945 г. Място на раждане с. Иваняне, обл. София Вербувал го служител кап. Костадин Стоянов Атанасов на 17.04.1973 г., регистриран на 05.05.1973 г. Ръководил го служител кап. Костадин Стоянов Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на управление ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Цанев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-2288 (Бс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-730 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник - "ТУРИСТСНАБКОМЕРС" ЕАД, гр. София ("ТУРИСТСНАБКОМЕРС" АД – по бюлетина) Обявява установената и обявена с решение № 2-254/ 06.11.2013 г. – "Централна кооперативна банка" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 214
от 04.05.2011
община Струмяни

Агент "Цанев" Кирил Стоянов Груев

Дата на раждане: 05.05.1951
Място на раждане: с. Илинденци, обл. Благоевград
Кирил Стоянов Груев Дата на раждане 05.05.1951 г. Място на раждане с. Илинденци, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Евтим Янков на 03.06.1987 г., регистриран на 20.06.1987 г. Ръководил го служител о. р. Евтим Янков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Цанев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2645 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2003 г.
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Цанев" Илия Богомилов Илиев

Дата на раждане: 16.06.1956
Място на раждане: гр. Айтос
Илия Богомилов Илиев Дата на раждане 16.06.1956 г. Място на раждане гр. Айтос Вербувал го служител майор Иван Киров Шаренков на 16.06.1987 г., регистриран на 20.06.1987 г. Ръководил го служител майор Иван Киров Шаренков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС, отдел II, отделение I-Сл. бряг по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Цанев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-612 (Бс) МФ. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Орбител Кондор" ООД “ОРФЕЙ МЕДИЯ ФМ” ООД Проверени са 7 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Цанев" Иван Кирилов Славов

Дата на раждане: 09.03.1945
Място на раждане: с. Иваняне, обл. София
Иван Кирилов Славов Дата на раждане 09.03.1945 г. Място на раждане с. Иваняне, обл. София Вербувал го служител кап. Костадин Стоянов Атанасов на 17.04.1973 г., регистриран на 05.05.1973 г. Ръководил го служител кап. Костадин Стоянов Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на управление ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Цанев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-2288 (Бс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-730 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Иваняне до 1993 г. Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. – министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More