Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Цветанова намери 2 резултата / The search @pseudo Цветанова found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-791
от 06.12.2016 г.
Българско национално радио 2016 г.

Агент "Цветанова" Божана Томова Димитрова

Дата на раждане: 22.02.1940
Място на раждане: гр. София
Божана Томова Димитрова Дата на раждане 22.02.1940 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител Лейт. Цветан Ангелов Бузовски на 23.12.1975 г., регистрирана на 30.12.1975 г. Ръководил я служител Лейт. Цветан Ангелов Бузовски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Цветанова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилия я щатен служител; разходен документ, отчетен от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-24294; работно дело IР-9073; писмо вх. № 2865/ 16.07.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки на МВР данните за" "Цветанова". Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Коментатор от 28.07.1992 г. до 30.09.1997 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Агент "Цветанова" Божана Томова Димитрова

Дата на раждане: 22.02.1940
Място на раждане: Гр. София
Божана Томова Димитрова Дата на раждане 22.02.1940 г. Място на раждане Гр. София Вербувал я служител Лейт. Цветан Ангелов Бузовски на 23.12.1975 г., регистрирана на 30.12.1975 г. Ръководил я служител Лейт. Цветан Ангелов Бузовски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Цветанова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилия я щатен служител; разходен документ, отчетен от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-24294; работно дело IР-9073П. Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. главен редактор от 01.01.1988 г. до 27.07.1992 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More