Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Цеков намери 1 резултата / The search @pseudo Цеков found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1063
от 26.09.2017 г.
община Тунджа

Агент "Цеков" Кольо Марков Шекеров

Дата на раждане: 14.09.1954
Място на раждане: с. Роза, обл. Ямбол
Кольо Марков Шекеров Дата на раждане 14.09.1954 г. Място на раждане с. Роза, обл. Ямбол Вербувал го служител вербуван на 15.08.1984 г., регистриран а 21.08.1984 г. Ръководил го служител о. р. Чанко Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС по линия на ВГУ-И Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Цеков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 16/ 28.03.1990 г. за унищожаване лично дело ІА-2139 (Яб); протокол рег. № С 14/ 28.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-1274 (Яб). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 14.10.1991 г. до 29.10.1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на: