Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ценов намери 4 резултата / The search @pseudo Ценов found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-352
от 27.05.2014 г.
Университет за национално и световно стопанство

Осведомител "Ценов" Веселин Савов Иванов

Дата на раждане: 12.05.1940
Място на раждане: с. Славяново, обл. Търговище
Веселин Савов Иванов Дата на раждане 12.05.1940 г. Място на раждане с. Славяново, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Димитър Михайлов Киряков на 01.10.1969 г., регистриран на 14.10.1969 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Михайлов Киряков; лейт. Филип Филипов; о. р. В. Савов; о. р. Румен Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС; ДС, управление VI-VI-II, управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Ценов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 103/ 1990 г. материалите на "Ценов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-декан по УР на факултет "Общоикономически" от 15.11.1995 г. до 01.12.2003 г. Ръководител катедра "Интелектуална собственост" от 19.03.2002 г. до 29.03.2005 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-279
от 11.12.2013 г.
община Мездра

Агент "Ценов" Никола Иванов Николов

Дата на раждане: 14.03.1932
Място на раждане: гр. Враца
Никола Иванов Николов Дата на раждане 14.03.1932 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител Ст.лейт. Иван Иванов Тевекелев на 10.02.1953 г., регистриран на 13.03.1954 г. Ръководил го служител Ст.лейт. Иван Иванов Тевекелев; о. р. Иван Веков Йотов; о. р. Цеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Пето управление - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ценов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр.; лично дело І А – 587 /Вр/, унищожено с протокол 46/1990 г.; работно дело І Р – 295 /Вр/ унищожено с протокол № 7/1972 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1961 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Руска Бела от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-680
от 07.07.2016 г.
община Русе

Агент "Ценов" Владимир Григоров Марков

Дата на раждане: 11.07.1938
Място на раждане: с. Драганово, обл. В. Търново
Владимир Григоров Марков Дата на раждане 11.07.1938 г. Място на раждане с. Драганово, обл. В. Търново Вербувал го служител о. р. Недялко Йорданов Митев на 03.10.1958 г., регистриран на 13.10.1958 г. Ръководил го служител о. р. Недялко Йорданов Митев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ценов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-12383 и в работно дело IР-920; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Ценов " Никола Иванов Николов

Дата на раждане: 14.03.1932
Място на раждане: Враца
Никола Иванов Николов Дата на раждане 14.03.1932 г. Място на раждане Враца Вербувал го служител Ст.лейт. Иван Ив. Тевекелев на 12.02.1953 г. Ръководил го служител Ст.лейт. Иван Ив. Тевекелев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Пето управление - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ценов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 картон обр. 4; лично дело І А – 587 /Вр/, унищожено с протокол 46/1990 г.; работно дело І Р – 295 /Вр/ унищожено с протокол № 7/1972 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1961 г. Кандидат за кмет на с. Руска Бяла, общ. Мездра, обл. Враца, издигнат от инициативен комитет

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More