Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Центъра намери 7 резултата / The search @pseudo Центъра found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Съдържател на явочна квартира "Центъра" Теньо Петков Тенев

Дата на раждане: 03.10.1937
Място на раждане: гр. Гълъбово
Теньо Петков Тенев Дата на раждане 03.10.1937 г. Място на раждане гр. Гълъбово Вербувал го служител о. р. Миролюб Димитров Симеонов на 10.11.1986 г., регистриран на 24.11.1986 г. Ръководил го служител о. р. Миролюб Димитров Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-II-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Центъра Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1440/ 14.10.1991 г. за унищожаване с протокол № 239/ 14.03.1991 г. материалите на "Центъра". Снемане от действащия оперативен отчет Управител на фирма – длъжник – "КУРИЛО" ЕООД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-460
от 04.02.2015 г.
община Ловеч

Съдържател на явочна квартира "Центъра" Боян Тодоров Маринов

Дата на раждане: 12.05.1940
Място на раждане: с. Ломец, обл. Ловеч
Боян Тодоров Маринов Дата на раждане 12.05.1940 г. Място на раждане с. Ломец, обл. Ловеч Вербувал го служител вербуван на 27.06.1972 г.; възстановен от о. р. Борис Мошолов на 01.07.1983 г. и регистриран на 11.07.1983 г. Ръководил го служител о. р. Борис Мошолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Центъра Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3776/ 19.11.1990 г. за унищожаване делото на Я/К "Центъра". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник и член на ИК на ОбНС-Ловеч до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-466
от 18.02.2015 г.
община Угърчин

Съдържател на явочна квартира "Центъра" Димитър Стоянов Гечевски

Дата на раждане: 26.10.1933
Място на раждане: гр. Угърчин
Димитър Стоянов Гечевски Дата на раждане 26.10.1933 г. Място на раждане гр. Угърчин Вербувал го служител о. р. Иван Моянов на 03.02.1978 г., регистриран на 14.02.1978 г. Ръководил го служител о. р. Иван Моянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Центъра Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3776/ 19.11.1990 г. за унищожаване делото на Я/К "Центъра". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-90/ 17.10.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-517
от 09.06.2015 г.
община Радомир

Съдържател на явочна квартира "Центъра" Васил Райчев Божилов

Дата на раждане: 11.12.1932
Място на раждане: с. Горна Глоговица, обл. Перник
Васил Райчев Божилов Дата на раждане 11.12.1932 г. Място на раждане с. Горна Глоговица, обл. Перник Вербувал го служител о. р. Боян Илиев Дръндев на 02.08.1974 г., регистриран на 04.09.1974 г. Ръководил го служител о. р. Боян Илиев Дръндев; о. р. Груев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Центъра Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № 54/ 01.02.1990 г. за унищожаване секретните материали на Я/К "Центъра". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-31
от 11.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Софийска

Съдържател на явочна квартира "Центъра" Преслав Асенов Георгиев

Дата на раждане: 23.02.1937
Място на раждане: гр. София
Преслав Асенов Георгиев Дата на раждане 23.02.1937 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Цветан Киров на 08.06.1970 г., регистриран на 18.06.1970 г. Ръководил го служител о. р. Цветан Киров; Цено Младенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-Своге-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Центъра Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3395; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в общ. Своге, издигнат от ПП "Нова зора" Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-796
от 13.12.2016 г.
община Своге

Съдържател на явочна квартира "Центъра" Преслав Асенов Георгиев

Дата на раждане: 23.02.1937
Място на раждане: гр. София
Преслав Асенов Георгиев Дата на раждане 23.02.1937 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Цветан Киров на 08.06.1970 г., регистриран на 18.06.1970 г. Ръководил го служител о. р. Цветан Киров; Цено Младенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-Своге-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Центъра Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3395; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Член на ВрИК Своге от 1990 г. до 08.10.1991 г. Общински съветник от 25.10.1991 г. до 29.10.1995 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-31/ 11.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира "Центъра" Преслав Асенов Георгиев

Дата на раждане: 23.02.1937
Място на раждане: Гр. София
Преслав Асенов Георгиев Дата на раждане 23.02.1937 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Цветан Киров на 08.06.1970 г., регистриран на 18.06.1970 г. Ръководил го служител Цветан Киров; Цено Младенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-Своге-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Центъра Решение № 22/ 29.01.2008 г. 110 Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3395; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в общ. Своге, издигнат от БЗНС