Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Цолов намери 5 резултата / The search @pseudo Цолов found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Доверено лице "Цолов" Евгени Цанов Цанов

Дата на раждане: 05.11.1951
Място на раждане: гр. Добрич
Евгени Цанов Цанов Дата на раждане 05.11.1951 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител от 12.12.1986 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице Псевдоними Цолов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител в дело рег. № 15982, т. 2 и т. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел в ЦМУ от 09.07.1997 г. до 01.03.1999 г. Директор МТО в ЦМУ от 01.03.1999 г. до 23.02.2001 г. Н-к на отдел в ЦМУ от 23.02.2001 г. до 31.10.2001 г. и от 29.10.2003 г.
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Агент "Цолов" Румен Иванов Христов

Дата на раждане: 26.10.1945
Място на раждане: гр. Павликени
Румен Иванов Христов Дата на раждане 26.10.1945 г. Място на раждане гр. Павликени Вербувал го служител кап. Петър Димитров Петров на 24.09.1985 г., регистриран на 15.10.1985 г. Ръководил го служител кап. Петър Димитров Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХI-I, управление IV-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Цолов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33245; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник „АВИОКОМПАНИЯ БАЛКАН” АД, гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Секретен " Цолов " Димитър Цветанов Цанев

Дата на раждане: 13.01.1942
Място на раждане: Гр. София
Димитър Цветанов Цанев Дата на раждане 13.01.1942 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Майор Георги Караманов, регистриран на 13.03.1985 г. Ръководил го служител Майор Георги Караманов; кап. Алипи Георгиев Алипиев; ст. лейт. Цветко Динков Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, отдел 14, отдел 08, отдел 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Цолов Документи, въз основа на които е Разходни документи, отчетени от Решение № 25/ 12.02.2007 г. 22 установена принадлежността към органите по чл. 1 ръководил го щатен служител; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картон обр. 1 и 3; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на външните работи Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21405/ 30.11.2007 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник "Цолов" Димитър Цветанов Цанев

Дата на раждане: 13.01.1942
Място на раждане: гр. София
Димитър Цветанов Цанев Дата на раждане 13.01.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Георги Караманов, регистриран на 13.03.1985 г. Ръководил го служител майор Георги Караманов; кап. Алипи Георгиев Алипиев; ст. лейт. Цветко Динков Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, отдел 14, отдел 08, отдел 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Цолов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководилите го щатни служители; дело Ф1, а.е. 6528; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Генерален консул в Сидней от 05.05.1993 г. Извънреден и пълномощен посланик в Пекин от 05.05.1999 г. до 15.08.2003 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21405/ 30.11.2007 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри
Решение N° 2-87
от 10.10.2012 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Агент "Цолов" Румен Иванов Христов

Дата на раждане: 26.10.1945
Място на раждане: гр. Павликени
Румен Иванов Христов Дата на раждане 26.10.1945 г. Място на раждане гр. Павликени Вербувал го служител кап. Петър Димитров Петров на 24.09.1985 г., регистриран на 15.10.1985 г. Ръководил го служител кап. Петър Димитров Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХI-I, управление IV-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Цолов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33245; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор от 01.10.1987 г. до 01.08.1990 г. Н-к на отдел от 01.10.1991 г. до 01.11.1993 г., Н-к управление от 01.11.1993 г. до 01.09.1997 г. Н-к на отдел от 01.09.1997 г. до 04.02.2000 г. и от 20.03.2000 г. до 01.10.2005 г. Директор от 01.10.2005 г. до 25.10.2006 г. Главен секретар от 25.10.2006 г. до 17.08.2009 г. Обявява установената с решение № 288/ 24.11.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More