Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Цонев намери 2 резултата / The search @pseudo Цонев found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-856
от 21.02.2017 г.
община Казанлък

Агент "Цонев" Евгени Пенчев Джурков

Дата на раждане: 12.04.1964
Място на раждане: гр. Казанлък
Евгени Пенчев Джурков Дата на раждане 12.04.1964 г. Място на раждане гр. Казанлък Вербувал го служител кап. Георги Д. Георгиев на 09.11.1982 г., регистриран на 01.12.1982 г. Ръководил го служител кап. Георги Д. Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ХІ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Цонев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № СЗ 33/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-3193 (Ст.З.); протокол рег. № 61/ 22.05.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-1142 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

информатор " Цонев " Николай Илиев Кожухаров

Дата на раждане: 22.10.1925
Място на раждане: Гр. Пазарджик
Николай Илиев Кожухаров Дата на раждане 22.10.1925 г. Място на раждане Гр. Пазарджик Вербувал го служител Игнат Иванов Йосифов на 19.12.1949 г. Ръководил го служител Игнат Иванов Йосифов; Вълков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V, отдел IХ, отделение 4 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Цонев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1063/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело I-И-14191; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1954 г. Кандидат за общински съветник в общ. Бургас, издигнат от АТАКА

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More