Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Цонков намери 2 резултата / The search @pseudo Цонков found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент; секретен сътрудник "Цонков" Иван Ангелов Прокопиев

Дата на раждане: 21.05.1942
Място на раждане: гр. Варна
Иван Ангелов Прокопиев Дата на раждане 21.05.1942 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител кап. Караиванов на 21.05.1962 г., възстановен от о. р. Димитър Йотов на 04.01.1968 г., регистриран на 21.02.1968 г.; регистриран в ПГУ на 04.01.1980 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Йотов; о. р. Йордан Дановски; о. р. В. Константинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Цонков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-30220; работно дело IР-15992, дело Ф1, а.е. 4099. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 27.10.1997 г.
Решение N° 254
от 16.08.2011
Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело

Агент; секретен сътрудник "Цонков" Иван Ангелов Прокопиев

Дата на раждане: 21.05.1942
Място на раждане: гр. Варна
Иван Ангелов Прокопиев Дата на раждане 21.05.1942 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител кап. Караиванов на 21.05.1962 г., възстановен от о. р. Димитър Йотов на 04.01.1968 г., регистриран на 21.02.1968 г.; регистриран в ПГУ на 04.01.1980 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Йотов; о. р. Йордан Дановски; о. р. В. Константинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Цонков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-30220; работно дело IР-15992, дело Ф1, а.е. 4099. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Главен секретар от 06.03.2000 г. до 06.05.2000 г. Обявен с решение № 180/ 26.01.2011 г. – Министерство на отбраната

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More