Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Чакъров намери 11 резултата / The search @pseudo Чакъров found 11 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-145
от 06.03.2013 г.
община Руен

Агент "Чакъров" Фахри Ахмедов Мухтаров

Дата на раждане: 16.02.1955
Място на раждане: с. Три могили, обл. Пловдив
Фахри Ахмедов Мухтаров Дата на раждане 16.02.1955 г. Място на раждане с. Три могили, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Желязко Русинов на 26.05.1977 г., регистриран на 26.05.1977 г. Ръководил го служител о. р. Желязко Русинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Бургас – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Чакъров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол № 13/1990 г. за унищожаване на лично дело I А - 72540 (Бс) и протокол № 14/1990 г. за унищожаване на работно дело I Р 1002 (Бс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Череша от 2003 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Осведомител " Чакъров " Стойчо Михайлов Шапатов

Дата на раждане: 05.06.1950
Място на раждане: С. Градина, обл. Пловдив
Стойчо Михайлов Шапатов Дата на раждане 05.06.1950 г. Място на раждане С. Градина, обл. Пловдив Вербувал го служител Димо Бакърджиев на 03.01.1969 г. Ръководил го служител Димо Бакърджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Осведомител Псевдоними Чакъров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 157/ 29.11.1990 г. (Пд) на дело І-0-13- осведомител "Чакъров" Снемане от действащия оперативен отчет 1970 г. Публична длъжност или публична Народен представител във Великото Решение № 14 / 04.09.2007 г. 63 дейност народно събрание Народен представител в 36-о Народно събрание Народен представител в 37-о Народно събрание
Решение N° 2-659
от 31.05.2016 г.
Изпълнителна агенция Автомобилна администрация

Агент "Тунев; Чакъров" Петър Петров Казаков

Дата на раждане: 15.01.1956
Място на раждане: гр. Ямбол
Петър Петров Казаков Дата на раждане 15.01.1956 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител кап. Никола Кръстев Тенев на 06.12.1983 г., регистриран на 09.12.1983 г. Ръководил го служител кап. Никола Кръстев Тенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тунев; Чакъров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2439 (Яб); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция РД АА Ямбол от 31.03.2006 г. до 30.09.2008 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Петър Петров Казаков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-51/ 07.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-343
от 09.05.2014 г.
Избори за Европейски парламент 2014 г.

Агент "Чакъров" Аннамария Людмилова Гюзелева

Дата на раждане: 04.08.1959
Място на раждане: гр. Лом
Аннамария Людмилова Гюзелева Дата на раждане 04.08.1959 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал я служител кап. Стефан Тенев Тенев на 13.03.1984 г., регистрирана на 16.03.1984 г. Ръководил я служител кап. Стефан Тенев Тенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-VI-II по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чакъров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил я щатен служител; рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-29259 и в работно дело IР-14955; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за ЕП, издигната от ПП "НФСБ" Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-560
от 05.10.2015 г.
община Първомай

Осведомител "Чакъров" Стойчо Михайлов Шапатов

Дата на раждане: 05.06.1950
Място на раждане: гр. Първомай
Стойчо Михайлов Шапатов Дата на раждане 05.06.1950 г. Място на раждане гр. Първомай Вербувал го служител о. р. Димо Бакърджиев на 03.01.1969 г., регистриран на 09.01.1969 г. Ръководил го служител о. р. Димо Бакърджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Осведомител Псевдоними Чакъров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 157/ 29.11.1990 г. (Пд) на дело І-0-13 (Пд) - осведомител "Чакъров" Снемане от действащия оперативен отчет 1970 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 30.09.1990 г. Общински съветник от 05.11.1999 г. до 12.11.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Чакъров" Живко Дражев Иванов

Дата на раждане: 22.10.1945
Място на раждане: гр. Шумен
Живко Дражев Иванов Дата на раждане 22.10.1945 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител о. р. Христо Караиванов на 11.03.1965 г., регистриран на 22.03.1965 г. Ръководил го служител о. р. Христо Караиванов; о. р. Никола Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ВМФ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чакъров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 6; протокол № 92/ 1990 г. за унищожаване на лично и работно дело IА-3226. Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г. Публична длъжност или публична дейност Собственик и управляващ в ИРТЦ-Мизия Собственик и изпълнителен директор в "РИНГ -С.В." АД Собственик в "Телевизия Варна" АД
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Чакъров" Живко Дражев Иванов

Дата на раждане: 22.10.1945
Място на раждане: гр. Шумен
Живко Дражев Иванов Дата на раждане 22.10.1945 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител о. р. Христо Караиванов на 11.03.1965 г., регистриран на Ръководил го служител о. р. Христо Караиванов; о. р. Никола Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ВМФ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чакъров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 6; протокол № 92/ 1990 г. за унищожаване на лично и работно дело IА-3226. Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г. Публична длъжност или публична дейност Собственик и изпълнителен директор в "РИНГ -С.В." АД Собственик и управляващ в ИРТЦ-Мизия Собственик в "Телевизия Варна" АД
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Чакъров" Живко Дражев Иванов

Дата на раждане: 22.10.1945
Място на раждане: гр. Шумен
Живко Дражев Иванов Дата на раждане 22.10.1945 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител о. р. Христо Караиванов на 11.03.1965 г., регистриран на Ръководил го служител о. р. Христо Караиванов; о. р. Никола Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ВМФ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чакъров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 6; протокол № 92/ 1990 г. за унищожаване на лично и работно дело IА-3226. Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г. Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Телевизия Варна" АД Собственик и изпълнителен директор в "РИНГ -С.В." АД Собственик и управляващ в ИРТЦ-Мизия
Решение N° 288
от 24.11.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – София град

Агент "Чакъров" Аннамария Людмилова Гюзелева

Дата на раждане: 04.08.1959
Място на раждане: гр. Лом
Аннамария Людмилова Гюзелева Дата на раждане 04.08.1959 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал я служител кап. Стефан Тенев Тенев на 13.03.1984 г., регистрирана на 16.03.1984 г. Ръководил я служител кап. Стефан Тенев Тенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-VI-II по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чакъров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил я щатен служител; рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-29259 и в работно дело IР-14955; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общ. съветник в гр. София, издигната от ПП "ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ"
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Чакъров" Фахри Ахмедов Мухтаров

Дата на раждане: 16.02.1955
Място на раждане: с. Три могили, обл. Пловдив
Фахри Ахмедов Мухтаров Дата на раждане 16.02.1955 г. Място на раждане с. Три могили, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Желязко Русинов на 26.05.1977 г., регистриран на 26.05.1977 г. Ръководил го служител о. р. Желязко Русинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Бургас – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Чакъров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 4 ; рег. дневник; протокол № 13/1990 г. за унищожаване на лично дело I А - 72540 (Бс) и протокол № 14/1990 г. за унищожаване на работно дело I Р 1002 (Бс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за кмет на с. Череша, общ. Руен, издигнат от инициативен комитет Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Чакъров " Фахри Ахмедов Мухтаров

Дата на раждане: 16.02.1955
Място на раждане: с. Череша, обл. Бургас
Фахри Ахмедов Мухтаров Дата на раждане 16.02.1955 г. Място на раждане с. Череша, обл. Бургас Вербувал го служител Желязко Русинов на 12.05.1977 г. Ръководил го служител Желязко Русинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Бургас – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Чакъров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол № 13/1990 г. за унищожаване на лично дело I А - 72540 (Бс) и протокол № 14/1990 г. за унищожаване на работно дело I Р 1002 (Бс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен 1979 г. Решение № 18/ 25.10.2007 г. 2 отчет Кандидат за кмет на с. Череше, общ. Руен, обл. Бургас, издигнат от ДПС