Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Чалев намери 3 резултата / The search @pseudo Чалев found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Секретен сътрудник "Чалев" Иван Чанков Хардалов

Дата на раждане: 09.11.1935
Място на раждане: гр. Карнобат
Иван Чанков Хардалов Дата на раждане 09.11.1935 г. Място на раждане гр. Карнобат Вербувал го служител лейт. Михаил Петков Бозаров на 11.01.1974 г., регистриран на 18.01.1974 г. Ръководил го служител лейт. Михаил Петков Бозаров; лейт. Свилен Нинков Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Чалев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 3291; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "МАРТА 8" ЕАД (с предходна правноорганизационна форма ЕООД) Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-377/ 23.07.2014 г. – Химикотехнологичен и металургичен университет Обявява установената и обявена с решение № 2-168/ 17.04.2013 г. – длъжници към банка "БАЛКАНБАНК" - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-377
от 23.07.2014 г.
Химикотехнологичен и металургичен университет

Секретен сътрудник "Чалев" Иван Чанков Хардалов

Дата на раждане: 09.11.1935
Място на раждане: гр. Карнобат
Иван Чанков Хардалов Дата на раждане 09.11.1935 г. Място на раждане гр. Карнобат Вербувал го служител лейт. Михаил Петков Бозаров на 11.01.1974 г., регистриран на 18.01.1974 г. Ръководил го служител лейт. Михаил Петков Бозаров; лейт. Свилен Нинков Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Чалев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 3291; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 04.09.1995 г. до 03.07.2000 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-243
от 09.10.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към ОББ

Секретен сътрудник "Чалев" Иван Чанков Хардалов

Дата на раждане: 09.11.1935
Място на раждане: гр. Карнобат
Иван Чанков Хардалов Дата на раждане 09.11.1935 г. Място на раждане гр. Карнобат Вербувал го служител лейт. Михаил Петков Бозаров на 11.01.1974 г., регистриран на 18.01.1974 г. Ръководил го служител лейт. Михаил Петков Бозаров; лейт. Свилен Нинков Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Чалев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 3291; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "МАРТА-8" ЕАД, гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More