Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Чамленски намери 1 резултата / The search @pseudo Чамленски found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-720
от 04.10.2016 г.
община Девин

Осведомител; Агент "Чамленски" Евгений Иванов Гачилов

Дата на раждане: 25.01.1936
Място на раждане: с. Мугла, обл. Смолян
Евгений Иванов Гачилов Дата на раждане 25.01.1936 г. Място на раждане с. Мугла, обл. Смолян Вербувал го служител ст. лейт. Анастас Тодоров Бадев на 26.11.1970 г., регистриран на 12.12.1970 г. Ръководил го служител ст. лейт. Анастас Тодоров Бадев; о. р. Димитър Касапов; о. р. Николай Мизюлев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС; ДС, УГВ-IV ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Чамленски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1192 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр.; опис рег. № 136/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-815 (См). Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 29.10.1995 г. до 01.11.1999 г. Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на: