Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Чамурджиев; Атанасов намери 1 резултата / The search @pseudo Чамурджиев; Атанасов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Чамурджиев; Атанасов" Стефко Грозев Шишков

Дата на раждане: 07.07.1958
Място на раждане: гр. Бургас
Стефко Грозев Шишков Дата на раждане 07.07.1958 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител кап. Колю Димитров Колев на 23.11.1977 г., регистриран на 05.12.1977 г. Ръководил го служител кап. Колю Димитров Колев; о. р. Милан Вангелов; о. р. Съби Събев; о. р. Николай Панов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Дс, управление III-IХ-VI; ОУ на МВР-Варна-ДС; ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чамурджиев; Атанасов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-422 (Бс) МФ и в работно дело IР-10472; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА-94/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1634 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор на „Център за психично здраве „Проф. Ив. Темков“” – Бургас“ ЕООД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More