Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Чапек намери 2 резултата / The search @pseudo Чапек found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Агент; секретен сътрудник "Чапек" Иван Филипов Проданов

Дата на раждане: 09.03.1942
Място на раждане: С. Царевец, обл. Велико Търново
Иван Филипов Проданов Дата на раждане 09.03.1942 г. Място на раждане С. Царевец, обл. Велико Търново Вербувал го служител Лейт. Стоян М. Мишев на 01.02.1973 г., регистриран на 05.02.1973 г. Ръководил го служител Лейт. Стоян М. Мишев; лейт. Михаил Петков Бозаров; лейт. Свилен Николов Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; секретен сътрудник Псевдоними Чапек Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело 10-3288; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1555/ 25.08.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на сектор от 01.10.1993 г. до 19.12.1994 г.
Решение N° 2-79
от 26.09.2012 г.
Колеж по телекомуникации и пощи

Агент; секретен сътрудник "Чапек" Иван Филипов Проданов

Дата на раждане: 09.03.1942
Място на раждане: с. Царевец, обл. Велико Търново
Иван Филипов Проданов Дата на раждане 09.03.1942 г. Място на раждане с. Царевец, обл. Велико Търново Вербувал го служител Лейт. Стоян М. Мишев на 01.02.1973 г., регистриран на 05.02.1973 г. Ръководил го служител Лейт. Стоян М. Мишев; лейт. Михаил Петков Бозаров; лейт. Свилен Николов Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; секретен сътрудник Псевдоними Чапек Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело 10-3288; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1555/ 25.08.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Ректор от 17.01.2006 г. до 18.01.2010 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More