Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Часовника намери 1 резултата / The search @pseudo Часовника found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Съдържател на явочна квартира "Часовника" Веселин Стоянов Чора

Дата на раждане: 25.10.1958
Място на раждане: с. Мокрен, обл. Сливен
Веселин Стоянов Чора Дата на раждане 25.10.1958 г. Място на раждане с. Мокрен, обл. Сливен Вербувал го служител Вербуван на 31.10.1983 г., регистриран на 26.11.1983 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС-II-I; ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Часовника Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 6; дело Ф1, а.е. 7575. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник на МП Нефтопристанище – митница Бургас от 01.03.2001 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More