Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Челентано намери 1 резултата / The search @pseudo Челентано found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-16
от 14.06.2012 г.
Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий

Агент "Челентано" Милко Стоянов Палангурски

Дата на раждане: 25.11.1961
Място на раждане: с. Врабево, обл. Ловеч
Милко Стоянов Палангурски Дата на раждане 25.11.1961 г. Място на раждане с. Врабево, обл. Ловеч Вербувал го служител лейт. Бойко Василев Пеев на 09.01.1980 г., регистриран на 12.02.1980 г. Ръководил го служител лейт. Бойко Василев Пеев; о. р. Никола Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-VI; ОУ на МВР-В. Търново-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Челентано Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2971 (В.Т.) и в работно дело IР-11081; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. ректор от 22.12.2006 г. до м. май 2007 г. Ръководител на катедра от м. май 2007 г. до м. май 2011 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More