Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Чернев (Чернаев) намери 1 резултата / The search @pseudo Чернев (Чернаев) found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Чернев (Чернаев)" Богдан Петков Негров

Дата на раждане: 22.08.1947
Място на раждане: гр. Тръстеник
Богдан Петков Негров Дата на раждане 22.08.1947 г. Място на раждане гр. Тръстеник Вербувал го служител подп. Никола Христов Русев на 07.06.1975 г., регистриран на 17.06.1975 г. Ръководил го служител подп. Никола Христов Русев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чернев (Чернаев) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – молба, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1900 (Пл) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2046/ 25.04.1990 г. с искане "да се изключи от статистическия отчет на ДС" агент "Чернев". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Заместник-председател на ВрИК Долна Митрополия от 01.10.1990 г. до 21.10.1991 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-15/ 05.06.2012 г. – Министерството на културата. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More