Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Чобанов намери 1 резултата / The search @pseudo Чобанов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1010
от 18.07.2017 г.
община Венец

Агент "Чобанов" Кадир Ариф Чауш

Дата на раждане: 28.10.1940
Място на раждане: гр. Шумен
Кадир Ариф Чауш Дата на раждане 28.10.1940 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител кап. Рахни Николов Торозов на 14.12.1961 г., регистриран на 23.12.1961 г. Ръководил го служител кап. Рахни Николов Торозов; о. р. Иван Йорданов; о. р. Георги Спасов; о. р. Желязко Хараланов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VІІІ-І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чобанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-833 (Шн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.; протокол рег. № С КА 43/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-833 (Шн) (налично); протокол рег. № С КА 44/ 28.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-355 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет 1963 г. Публична длъжност или публична дейност Член на ВрИК на община Венец от 04.10.1990 г. до 1991 г. Общински съветник от месец ноември 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More