Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Чоко намери 3 резултата / The search @pseudo Чоко found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-695
от 09.08.2016 г.
община Тутракан

Агент "Чоко" Мехмед Алиев Рамаданов

Дата на раждане: 02.01.1952
Място на раждане: с. Преславци, обл. Силистра
Мехмед Алиев Рамаданов Дата на раждане 02.01.1952 г. Място на раждане с. Преславци, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Стефан Караджов на 28.05.1985 г., регистриран на 05.06.1985 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Караджов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чоко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 260/ 13.02.1990 г. за унищожаване материалите на агент "Чоко". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Преславци от 13.11.1995 г. до 03.11.1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Мехмед Алиев Рамаданов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Осведомител "Чоко" Христо Иванов Пенчев

Дата на раждане: 19.01.1950
Място на раждане: с. Алеково, обл. Силистра
Христо Иванов Пенчев Дата на раждане 19.01.1950 г. Място на раждане с. Алеково, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Илчо Маринов Шарбанов на 21.06.1972 г., регистриран на 27.06.1972 г. Ръководил го служител о. р. Илчо Маринов Шарбанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Чоко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 20/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело IР-280 (Сс). Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 22.12.1994 г.
Решение N° 2-385
от 12.08.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Булбанк

Агент "Чоко" Стефан Янков Василев

Дата на раждане: 29.05.1948
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More