Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Чорбански намери 2 резултата / The search @pseudo Чорбански found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Чорбански" Венцислав Николов Атанасов

Дата на раждане: 13.02.1957
Място на раждане: гр. Перник
Венцислав Николов Атанасов Дата на раждане 13.02.1957 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител ст. лейт. Евгени Иванов Евгениев на 02.06.1986 г., регистриран на 04.06.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Евгени Иванов Евгениев; майор Трайчо Мицев; лейт. Пл. Асенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чорбански Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37077; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС-04-580 от 2004 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Венцислав Николов Атанасов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 95/ 28.10.2009 г. – следователи и дознатели - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Чорбански" Венцислав Николов Атанасов

Дата на раждане: 13.02.1957
Място на раждане: гр. Перник
Венцислав Николов Атанасов Дата на раждане 13.02.1957 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител ст. лейт. Евгени Иванов Евгениев на 02.06.1986 г., регистриран на 04.06.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Евгени Иванов Евгениев; майор Трайчо Мицев; лейт. Пл. Асенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чорбански Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37077; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор при НСРЗ от 01.02.2007 г. до 17.02.2011 г. Директор при БАБХ от 18.02.2011 г. до 28.02.2011 г. Началник отдел при НСРЗ от 01.03.2011 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Венцислав Николов Атанасов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 122/ 06.04.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More