Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Чубриков намери 2 резултата / The search @pseudo Чубриков found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 305
от 31.01.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Бургас

Агент "Чубриков" Петко Стоянов Джеджев

Дата на раждане: 12.11.1960
Място на раждане: гр. Средец
Петко Стоянов Джеджев Дата на раждане 12.11.1960 г. Място на раждане гр. Средец Вербувал го служител майор Васил Иванов Рангелов на 03.11.1982 г., регистриран на 22.11.1982 г. Ръководил го служител майор Васил Иванов Рангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чубриков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-472 (Бс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Средец, издигнат от ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"
Решение N° 2-576
от 11.11.2015 г.
Приватизирани предприятия Шумен

Агент; секретен сътрудник "Чубриков" Бисер Славчев Асенов

Дата на раждане: 21.07.1949
Място на раждане: гр. Шумен
Бисер Славчев Асенов Дата на раждане 21.07.1949 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител лейт. Михаил Генков Петров на 24.04.1979 г., регистриран на 29.04.1979 г.; регистриран в ПГУ на 09.03.1987 г. Ръководил го служител лейт. Михаил Генков Петров; лейт. Вл. Тодоров; кап. В. Великов; майор Румен Славов; о. р. Г. Вапирев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС-II по линия на ВГУ; ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Чубриков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5545 – 2 тома; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА 44/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1087 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма предмет на договор за приватизационна продажба – "Балкан" ЕАД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More