Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Чумич намери 3 резултата / The search @pseudo Чумич found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Информатор "Чумич" Методи Петков Нинков

Дата на раждане: 20.05.1937
Място на раждане: с. Воднянци, обл. Видин
Методи Петков Нинков Дата на раждане 20.05.1937 г. Място на раждане с. Воднянци, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Замфир Лоз. Симеонов на 07.01.1957 г., регистриран на 26.01.1957 г. Ръководил го служител о. р. Замфир Лоз. Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Чумич Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1718/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IА-31934. Снемане от действащия оперативен отчет 1958 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ВИДАХИМ" АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-365
от 02.07.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Райфайзен

Информатор "Чумич" Методи Петков Нинков

Дата на раждане: 20.05.1937
Място на раждане: с. Воднянци, обл. Видин
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Информатор "Чумич" Методи Петков Нинков

Дата на раждане: 20.05.1937
Място на раждане: с. Воднянци, обл. Видин
Методи Петков Нинков Дата на раждане 20.05.1937 г. Място на раждане с. Воднянци, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Замфир Лоз. Симеонов на 07.01.1957 г., регистриран на 26.01.1957 г. Ръководил го служител о. р. Замфир Лоз. Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Чумич Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1718/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IА-31934. Снемане от действащия оперативен отчет 1958 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "ВИДАХИМ" АД, гр. Видин Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More