Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Чунтовски намери 2 резултата / The search @pseudo Чунтовски found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-352
от 27.05.2014 г.
Университет за национално и световно стопанство

Агент "Чунтовски" Димитър Георгиев Стефанов

Дата на раждане: 04.09.1944
Място на раждане: гр. Бургас
Димитър Георгиев Стефанов Дата на раждане 04.09.1944 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Николай Славчев Гигов на 03.03.1976 г., регистриран на 10.03.1976 г. Ръководил го служител о. р. Николай Славчев Гигов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС, ІІІ, ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Чунтовски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; картони - обр. 4 - 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-34900. Снемане от действащия оперативен отчет 1992 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-декан на факултет "Чужди езици и приложна лингвистика" от 01.12.1990 г. до 29.06.1993 г. Ръководител катедра "Английски език" от 25.09.1991 г. до 29.06.1993 г. Директор на департамент "Чужди езици и приложна лингвистика" от 01.01.1994 г. до 20.11.1995 г. Заместник-декан на факултет "Чужди езици и приложна лингвистика" от 20.11.1995 г. до 01.05.1997 г. Ръководител катедра "Английски език" от 20.11.1995 г. до 01.05.1997 г. Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Чунтовски " Димитър Георгиев Стефанов

Дата на раждане: 04.09.1944
Място на раждане: Гр. Бургас
Димитър Георгиев Стефанов Дата на раждане 04.09.1944 г. Място на раждане Гр. Бургас Вербувал го служител Николай Славчев Гигов на 03.03.1976 г., регистриран на 10.03.1976 г. Ръководил го служител Николай Славчев Гигов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС, ІІІ, ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Чунтовски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-34900 Снемане от действащия оперативен отчет 1992 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 38-о Народно събрание Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 Решение № 14 / 04.09.2007 г. 24

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More