Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Шами; Средец намери 1 резултата / The search @pseudo Шами; Средец found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-257
от 13.11.2013 г.
община Враца

Агент "Шами; Средец" Лъчезар Ефремов Иванов

Дата на раждане: 07.05.1950
Място на раждане: гр. Враца
Лъчезар Ефремов Иванов Дата на раждане 07.05.1950 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител кап. Георги Братанов Георгиев на 09.02.1984 г., регистриран на 15.02.1984 г. Ръководил го служител кап. Георги Братанов Георгиев; лейт. Илия Вутов Христов; кап. Володя Първанов Тодоров; майор Стефан Иванов Желев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Шами; Средец Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-657 (Вр) и в работно дело IР-151 (Вр); рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 30.10.1991 г. до 28.09.1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Лъчезар Ефремов Иванов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More