Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Шейнин намери 2 резултата / The search @pseudo Шейнин found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 65
от 27.05.2009
прокурори и военни следователи

Агент "Шейнин" Георги Крумов Николов

Дата на раждане: 16.04.1939
Място на раждане: Гр. Нова Загора
Георги Крумов Николов Дата на раждане 16.04.1939 г. Място на раждане Гр. Нова Загора Вербувал го служител Полк. Щильон Иванов Невенов на 29.03.1984 г., регистриран на 02.04.1984 г. Ръководил го служител Полк. Щильон Иванов Невенов; майор Дичо Георгиев. Станчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян, отдел ДС, отделение 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Шейнин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-1920 (См). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. окръжен прокурор в ОП-Смолян от 02.11.1994 г. до 21.01.1999 г. Окръжен прокурор в ОП-Смолян от 22.01.1999 г. до 01.09.2000 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Крумов Николов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Шейнин" Георги Крумов Николов

Дата на раждане: 16.04.1939
Място на раждане: гр. Нова Загора
Георги Крумов Николов Дата на раждане 16.04.1939 г. Място на раждане гр. Нова Загора Вербувал го служител полк. Щильон Иванов Невенов на 29.03.1984 г., регистриран на 02.04.1984 г. Ръководил го служител полк. Щильон Иванов Невенов; майор Дичо Георгиев. Станчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян, отдел ДС, отделение 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Шейнин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-1920 (См). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Секретар на община Смолян от 01.10.1990 г. до 13.05.1991 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Крумов Николов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената с решение № 280/ 09.11.2011 г. – чл. 27 - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More