Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Шерифов; Минев намери 1 резултата / The search @pseudo Шерифов; Минев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Агент "Шерифов; Минев" Исмет Хасанов Алиев

Дата на раждане: 14.02.1949
Място на раждане: с. Пролаз, обл. Търговище
Исмет Хасанов Алиев Дата на раждане 14.02.1949 г. Място на раждане с. Пролаз, обл. Търговище Вербувал го служител ст. лейт. Иван Ал. Миленков на 08.11.1978 г., регистриран на 17.11.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Ал. Миленков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Шерифов; Минев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1206 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 10 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 33/ 04.06.1990 г. за унищожаване работното дело на агент "Минев". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Пролаз от 17.11.1995 г. до 02.11.1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 136/ 02.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More