Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Шодан намери 2 резултата / The search @pseudo Шодан found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1018
от 25.07.2017 г.
лица по чл. 26, ал 1, т. 4 длъжници към Елитбанк

Разузнавач "Шодан" Димитър Велков Савов

Дата на раждане: 27.01.1963
Място на раждане: гр. Пазарджик
Димитър Велков Савов (Димитров) Дата на раждане 27.01.1963 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител майор Христо Лазаров Бонев и ст. лейт. Николай Стефанов Чавдаров на 21.05.1987 г. Ръководил го служител майор Христо Лазаров Бонев; полк. Васил Мирчев Цочев; ст. лейт. Николай Стефанов Чавдаров; ст. лейт. Иво Димитров Кутев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник разузнавач Псевдоними Шодан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дела № 20451 и 20451-А; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "ВЕЛЕКС ЕНТЪРПРАЙСИЗ" ООД, гр. Пазарджик Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Велков Савов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 271/ 05.10.2011 г. – администрацията на Народното събрание. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-402
от 24.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим

Разузнавач "Шодан" Димитър Велков Савов

Дата на раждане: 27.01.1963
Място на раждане: гр. Пазарджик
Димитър Велков Савов Дата на раждане 27.01.1963 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител майор Христо Лазаров Бонев и ст. лейт. Николай Стефанов Чавдаров на 21.05.1987 г. Ръководил го служител майор Христо Лазаров Бонев; полк. Васил Мирчев Цочев; ст. лейт. Николай Стефанов Чавдаров; ст. лейт. Иво Димитров Кутев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник разузнавач Псевдоними Шодан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дела № 20451 и 20451-А; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "ВЕЛЕКС ЕНТЕРПРАЙСИЗ" ООД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Велков Савов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-203/ 03.07.2013 г. – длъжници към "СТОПАНСКА БАНКА"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More