Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Шукшин намери 2 резултата / The search @pseudo Шукшин found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Шукшин" Николай Боев Димитров

Дата на раждане: 07.10.1962
Място на раждане: гр. Мадан
Николай Боев Димитров Дата на раждане 07.10.1962 г. Място на раждане гр. Мадан Вербувал го служител кап. Васил Ангелов Василев на 07.04.1981 г., регистриран на 15.04.1981 г. Ръководил го служител кап. Васил Ангелов Василев; о. р. Христо Дишков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Шукшин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-4624 (Пд) МФ; работно дело IР-11652. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Дознател в ОД "Полиция"
Решение N° 2-307
от 12.02.2014 г.
разследващите полицаи

Агент "Шукшин" Николай Боев Димитров

Дата на раждане: 07.10.1962
Място на раждане: гр. Мадан
Николай Боев Димитров Дата на раждане 07.10.1962 г. Място на раждане гр. Мадан Вербувал го служител кап. Васил Ангелов Василев на 07.04.1981 г., регистриран на 15.04.1981 г. Ръководил го служител кап. Васил Ангелов Василев; о. р. Христо Дишков; о. р. Иван Ст. Щерев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-I, управление III-ХI; ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Шукшин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-4624 (Пд) МФ; работно дело IР-11652. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Разследващ полицай в ОД-МВР от 15.05.2010 г. до 20.05.2010 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на: