Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Щерев намери 2 резултата / The search @pseudo Щерев found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-137
от 13.02.2013 г.
община Несебър

Агент "Щерев" Димитър Атанасов Петров

Дата на раждане: 03.11.1962
Място на раждане: гр. Карнобат
Димитър Атанасов Петров Дата на раждане 03.11.1962 г. Място на раждане гр. Карнобат Вербувал го служител ст. лейт. Съби Стоянов Събев на 28.11.1980 г., регистриран на 09.12.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Съби Стоянов Събев; о. р. Никола Фенеров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Щерев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2698 (Бс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1177 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 24.11.1995 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-595
от 19.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Добрич

Агент "Щерев" Иван Георгиев Петров

Дата на раждане: 22.05.1966
Място на раждане: с. Вранино, обл. Добрич
Иван Георгиев Петров Дата на раждане 22.05.1966 г. Място на раждане с. Вранино, обл. Добрич Вербувал го служител майор Левтер Панайотов Костадинов на 12.11.1985 г., регистриран на 25.11.1985 г. Ръководил го служител майор Левтер Панайотов Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Щерев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1151 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 9/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-504 (Тх). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в община Каварна, издигнат от ПП "БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" Обявява установената и обявена с решение № 2-42/ 25.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More