Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Юг намери 2 резултата / The search @pseudo Юг found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-30
от 04.07.2012 г.
Конфедерация на независимите синдикати в България

Съдържател на явочна квартира "Юг" Минка Иванова Цанева

Дата на раждане: 18.05.1947
Място на раждане: гр. Трявна
Минка Иванова Цанева Дата на раждане 18.05.1947 г. Място на раждане гр. Трявна Вербувал я служител ст. лейт. Илия Иванов на 24.10.1985 г., регистрирана на 13.11.1985 г. Ръководил я служител ст. лейт. Илия Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Юг Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 1703/ 29.03.1990 г. за унищожаване с протокол № 48/ 20.03.1990 г. материалите на Я/К "Юг". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Координационния съвет на КНСБ и председател на бранш "Български пощи".
Решение N° 143
от 16.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Съдържател на явочна квартира "Юг" Николай Трифонов Иванов

Дата на раждане: 15.02.1951
Място на раждане: гр. Плевен
Николай Трифонов Иванов Дата на раждане 15.02.1951 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител о. р. Божидар Св. Христов на 20.02.1980 г., регистриран на 03.04.1980 г. Ръководил го служител о. р. Божидар Св. Христов; о. р. Кр. Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Юг Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 30.06.1998 г. За Николай Трифонов Иванов липсват други данни по чл. 25, т. 3

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More