Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Юлия намери 2 резултата / The search @pseudo Юлия found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 177
от 12.01.2011
членовете на политическите кабинети на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите

Агент "Юлия" Албена Христова Вуцова

Дата на раждане: 10.04.1950
Място на раждане: гр. Твърдица
Албена Христова Вуцова Дата на раждане 10.04.1950 г. Място на раждане гр. Твърдица Вербувал я служител о. р. Георги Мурджев на 15.11.1988 г., регистрирана на 21.11.1988 г. Ръководил я служител о. р. Георги Мурджев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Юлия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2089/ 02.05.1990 г. за заличаване данните за аг. „Юлия”. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на кабинета на министъра на образованието и науката от 18.07.2003 г. до 01.08.2003 г.
Решение N° 296
от 12.01.2012
Министерството на образованието, младежта и науката

Агент "Юлия" Албена Христова Вуцова

Дата на раждане: 10.04.1950
Място на раждане: гр. Твърдица
Албена Христова Вуцова Дата на раждане 10.04.1950 г. Място на раждане гр. Твърдица Вербувал я служител о. р. Георги Мурджев на 15.11.1988 г., регистрирана на 21.11.1988 г. Ръководил я служител о. р. Георги Мурджев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Юлия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2089/ 02.05.1990 г. за заличаване данните за аг. „Юлия”. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Секретар с ранг началник на управление "Национален фонд научни изследвания" от 01.03.1993 г. до 01.07.1994 г Началник на управление "Национален фонд научни изследвания" от 01.07.1994 г. до 17.04.1995 г Началник на ГУ "Национален фонд научни изследвания" от 17.04.1995 г. до 01.06.2000 г. Директор на д-я "Научни изследвания" от 01.06.2000 г. до 21.05.2005 г. Директор на д-я "Научни изследвания и проекти" от 21.05.2003 г. до 01.02.2005 г. Директор на д-я "Научни изследвания" от 01.02.2005 г. до 15.03.2010 г. Директор на дирекция "Наука" от 15.03.2010 г. Обявена с решение № 177/ 12.01.2011 г. - членовете на политическите кабинети на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More