Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Юриста намери 2 резултата / The search @pseudo Юриста found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-337
от 09.04.2014 г.
Пловдивски университет Паисий Хилендарски

Секретен сътрудник "Юриста" Васил Желязков Мръчков

Дата на раждане: 24.06.1934
Място на раждане: с. Бръшлян, обл. Бургас
Васил Желязков Мръчков Дата на раждане 24.06.1934 г. Място на раждане с. Бръшлян, обл. Бургас Вербувал го служител Майор Димчо Петров Вавов на 29.04.1973 г., регистриран на 14.05.1973 г. Ръководил го служител Майор Димчо Петров Вавов; подп. Никола Йончев; о. р. Владимир Владимиров; о. р. Продан Калъчев; о. р. Митко Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Юриста Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; лично и работно дело Ф1, а.е. 4044; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1645/ 01.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 2007 г. до 2008 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 65
от 27.05.2009
прокурори и военни следователи

Секретен сътрудник "Юриста" Васил Желязков Мръчков

Дата на раждане: 24.06.1934
Място на раждане: с. Бръшлян, обл. Бургас
Васил Желязков Мръчков Дата на раждане 24.06.1934 г. Място на раждане с. Бръшлян, обл. Бургас Вербувал го служител Майор Димчо Петров Вавов на 29.04.1973 г. Ръководил го служител Майор Димчо Петров Вавов; подп. Никола Йончев; о. р. Владимир Владимиров; о. р. Продан Калъчев; о. р. Митко Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Юриста Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; лично и работно дело Ф1, а.е. 4044; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1645/ 01.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Главен прокурор от 01.09.1987 г. до 14.12.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More