Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Юруков намери 2 резултата / The search @pseudo Юруков found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Юруков" Бойко Димитров Кръстев

Дата на раждане: 24.06.1958
Място на раждане: гр. София
Бойко Димитров Кръстев Дата на раждане 24.06.1958 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител полк. Петър Лазаров Петров на 10.07.1984 г., регистриран на 31.07.1984 г. Ръководил го служител полк р. Петър Лазаров Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-"ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Юруков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36748. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Завеждащ секция от 01.01.1990 г. до 01.10.1991 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Бойко Димитров Кръстев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-31
от 11.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент "Юруков" Никола Иванов Джамяров

Дата на раждане: 03.07.1961
Място на раждане: гр. Златица
Никола Иванов Джамяров Дата на раждане 03.07.1961 г. Място на раждане гр. Златица Вербувал го служител о. р. Драган Д. Петров на 27.04.1981 г., регистриран на 08.05.1981 г. Ръководил го служител о. р. Драган Д. Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Юруков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-26603 и работно дело IР-11883. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Чавдар, издигнат от ПП "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА"

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More