Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Явор намери 55 резултата / The search @pseudo Явор found 55 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 327
от 14.03.2012
Софийски университет Св. Климент Охридски

Секретен сътрудник "Явор" Георги Матеев Карасимеонов

Дата на раждане: 05.10.1949
Място на раждане: Полша
Георги Матеев Карасимеонов Дата на раждане 05.10.1949 г. Място на раждане Полша Вербувал го служител регистриран на 18.02.1977 г. Ръководил го служител майор Димитър Щерев Шопов; майор Петко Колев Костов; кап. Любомир Николов; майор Александър Кръстев Попов; подп. Станислав Кирилов Станчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Явор Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 7105. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра "Политология" във Философски факултет от 2007 г. до 2011 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Матеев Карасимеонов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 230/ 16.06.2011 г. - Висша атестационна комисия
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Съдържател на явочна квартира "Явор" Господин Димитров Койнов

Дата на раждане: 18.06.1930
Място на раждане: с. Подгорица, обл. Търговище
Господин Димитров Койнов Дата на раждане 18.06.1930 г. Място на раждане с. Подгорица, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Йордан Радев на 02.06.1978 г., регистриран на 07.06.1978 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Радев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 1504/ 20.03.1990 г. с искане да се унищожи делото на "Явор". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Подгорица до 29.10.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-104
от 12.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Търговище

Агент "Явор" Бисер Ганев Златев

Дата на раждане: 26.03.1958
Място на раждане: гр. Попово
Бисер Ганев Златев Дата на раждане 26.03.1958 г. Място на раждане гр. Попово Вербувал го служител лейт. Валентин Кирилов Владимиров на 05.12.1983 г., регистриран на 13.12.1983 г. Ръководил го служител лейт. Валентин Кирилов Владимиров; о. р. Стефан Гандуров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС; ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3854 (Вн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № КА 8/ 13.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-924 (Тщ). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Попово, издигнат от Национален фронт за спасение на България Обявява установената и обявена с решение 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Явор" Ивайло Любенов Бръзицов

Дата на раждане: 27.11.1949
Място на раждане: гр. София
Ивайло Любенов Бръзицов Дата на раждане 27.11.1949 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Иван Иванов Бакоев на 17.02.1976 г., регистриран на 02.03.1976 г. Ръководил го служител о. р. Иван Иванов Бакоев; о. р. Ал. Александров; о. р. А. Левчев; о. р. Л. Лупов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ-III-II по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-27703; работно дело IР-13170. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Директор от 24.01.2002 г. до 08.11.2003 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Сътрудник "Явор" Илия Иванов Узунов

Дата на раждане: 16.05.1943
Място на раждане: гр. Велинград
Илия Иванов Узунов Дата на раждане 16.05.1943 г. Място на раждане гр. Велинград Вербувал го служител полк. Иван Стоянов Николов и майор Борис Благоев Борисов на 14.08.1979 г. Ръководил го служител полк. Иван Стоянов Николов; майор Борис Благоев Борисов; кап. Валентин Радомирски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; дело № 13949. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Завеждащ секция, І секретар от 15.01.1990 г. до 22.07.1991 г.
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Явор" Васил Иванов Геров

Дата на раждане: 28.09.1966
Място на раждане: с. Ново село, обл. Софийска
Васил Иванов Геров Дата на раждане 28.09.1966 г. Място на раждане с. Ново село, обл. Софийска Вербувал го служител о. р. Валентин Димитров на 03.09.1985 г., регистриран на 14.10.1985 г. Ръководил го служител о. р. Валентин Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ВСС-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30598. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Пом. следовател в СтСлС
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Явор " Димитър Иванов Чонгов

Дата на раждане: 13.03.1953
Място на раждане: С. Ново Лески, обл. Благоевград
Димитър Иванов Чонгов Дата на раждане 13.03.1953 г. Място на раждане С. Ново Лески, обл. Благоевград Вербувал го служител Ст. лейт. Стоимен Николов Бойков на 16.10.1985 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Стоимен Николов Бойков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград, отделение ДС-Гоце Делчев Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IЯ-426; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Гоце Делчев, издигнат от Предизборна коалиция “ДСБ”, “БЗНС”, “ССД”, “ЗНС”: Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

осведомител " Явор " Димчо Крумов Николов

Дата на раждане: 06.10.1944
Място на раждане: С. Слатино, обл. Кюстендил
Димчо Крумов Николов Дата на раждане 06.10.1944 г. Място на раждане С. Слатино, обл. Кюстендил Вербувал го служител Витан Симеонов Кралев на 25.05.1972 г. Ръководил го служител Витан Симеонов Кралев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; лично дело IА-1387 (Кн); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Дупница, издигнат от “ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" и "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

осведомител " Явор " Иван Георгиев Янкулов

Дата на раждане: 03.02.1943
Място на раждане: С. Црънча, обл. Пазарджик
Иван Георгиев Янкулов Дата на раждане 03.02.1943 г. Място на раждане С. Црънча, обл. Пазарджик Вербувал го служител Никола Попов на 12.09.1974 г. Ръководил го служител Никола Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1/ 1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-1217; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 43 Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Кандидат за общински съветник в общ. Пазарджик, издигнат от АТАКА
Решение N° 2-856
от 21.02.2017 г.
община Казанлък

Агент "Явор" Стоян Иванов Иванов

Дата на раждане: 30.05.1959
Място на раждане: гр. Шипка, обл. Стара Загора
Стоян Иванов Иванов Дата на раждане 30.05.1959 г. Място на раждане гр. Шипка, обл. Стара Загора Вербувал го служител ст. лейт. Георги Д. Георгиев на 24.11.1979 г., регистриран на 03.12.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Д. Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ, отдел 11, отделение 05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I A 3032 (СтЗ) – МФ; протокол рег. № 61/22.05.1990 г. за унищожаване на работни дела; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Шипка от 2003 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 312/ 13.02.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 312
от 13.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Стара Загора

Агент "Явор" Стоян Иванов Иванов

Дата на раждане: 30.05.1959
Място на раждане: гр. Шипка, обл. Стара Загора
Стоян Иванов Иванов Дата на раждане 30.05.1959 г. Място на раждане гр. Шипка, обл. Стара Загора Вербувал го служител ст. лейт. Георги Д. Георгиев на 24.11.1979 г., регистриран на 03.12.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Д. Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление Трето, отдел 11, отделение 05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I A 3032 (СтЗ) – МФ; протокол рег. № 61/22.05.1990 г. за унищожаване на работни дела; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Казанлък, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Резидент " Явор " Калин Николов Димитров

Дата на раждане: 29.11.1947
Място на раждане: С. Дрангово, обл. Кърджали
Калин Николов Димитров Дата на раждане 29.11.1947 г. Място на раждане С. Дрангово, обл. Кърджали Вербувал го служител О. р. Гинчо Ангелов Стоянов на 17.03.1976 г., регистриран на 15.04.1976 г. Ръководил го служител О. р. Гинчо Ангелов Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Резидент Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано и подписано обещание; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 15/ 26.03.1990 г. на работно дело ІР- 1602; лично дело ІА-1917 (Кж)МФ Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Решение № 14 / 04.09.2007 г. 39 Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание Народен представител в 37-о Народно събрание
Решение N° 2-419
от 29.10.2014 г.
община Ардино

Резидент "Явор" Калин Николов Димитров

Дата на раждане: 29.11.1947
Място на раждане: с. Дрангово, обл. Кърджали
Калин Николов Димитров Дата на раждане 29.11.1947 г. Място на раждане с. Дрангово, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Гинчо Ангелов Стоянов на 17.03.1976 г., регистриран на 15.04.1976 г. Ръководил го служител о. р. Гинчо Ангелов Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството резидент Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано и подписано обещание; рег. бланка; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол рег. № 15/ 26.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-1602; протокол рег. № К 12/ 20.03.1990 г. за унищожаване лично дело ІА-1917 (Кж) МФ Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 02.10.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Съдържател на явочна квартира "Явор" Пламен Тодоров Тодоров

Дата на раждане: 08.09.1957
Място на раждане: гр. Добрич
Пламен Тодоров Тодоров Дата на раждане 08.09.1957 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител о. р. Георги Стоянов на 15.05.1984 г., регистриран на 28.05.1984 г. Ръководил го служител о. р. Георги Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № С КА-88/ 27.03.1990 г. за унищожаване на дело IЯ-36 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на МП в митница Варна от 01.09.2004 г. Директор на РМД - Варна от 12.06.2008 г. Зам. н-к на митница Варна от 26.11.2008 г. до 02.12.2008 г. Н-к на митница Варна от 03.12.2008 г. до 10.12.2008 г. Директор на РМД - Варна от 11.12.2008 г. до 25.09.2009 г. Н-с на МП в митница Варна от 26.09.2009 г. Директор на РМД - Варна от 26.09.2009 г. до 15.12.2009 г.
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Явор " Анатолий Александров Михайловски

Дата на раждане: 13.12.1949
Място на раждане: Гр. София
Анатолий Александров Михайловски Дата на раждане 13.12.1949 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Спас Спасов на 09.12.1981 г. Ръководил го служител Спас Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-06, 07, 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 76/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА- 28539 и работно дело IР-14092; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат от ДЕМОКРАТИЧНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА - ДГИ
Решение N° 297
от 12.01.2012
Агенция по заетостта

Съдържател на явочна квартира "Явор" Илия Кирязов Кирязов

Дата на раждане: 01.10.1936
Място на раждане: с. Кости, обл. Бургас
Илия Кирязов Кирязов Дата на раждане 01.10.1936 г. Място на раждане с. Кости, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Тома Томов на 17.03.1986 г., регистриран на 11.04.1986 г. Ръководил го служител о. р. Тома Томов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС-Мичурин Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № С 202/ 09.04.1990 г. с предложение аз унищожаване делото на Я/К "Явор". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на БТ – Мичурин и БТ – Царево от 01.12.1990 г. до 18.07.1997 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Явор" Бойко Илиев Петровски

Дата на раждане: 27.06.1950
Място на раждане: гр. София
Бойко Илиев Петровски Дата на раждане 27.06.1950 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Стоян Бейков на 07.09.1979 г., регистриран на 20.09.1979 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Бейков; о. р. Димитър Костов; о. р. Иван Г. Костов; о. р. Пешев. о. р. Д. Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-I, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор до 25.10.1999 г. За Бойко Илиев Петровски липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Явор" Тодор Василев Полихронов

Дата на раждане: 24.11.1950
Място на раждане: гр. Омуртаг
Тодор Василев Полихронов Дата на раждане 24.11.1950 г. Място на раждане гр. Омуртаг Вербувал го служител о. р. Генчо М. Генчев на 31.01.1979 г., регистриран на 07.03.1979 г. Ръководил го служител о. р. Генчо М. Генчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3631/ 01.11.1990 г. за унищожаване с протокол изх. № 0416/ 1990 г. личното и работното дело на аг. "Явор". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 11.08.1995 г. до 01.04.2000 г.
Решение N° 2-627
от 22.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Разград

Съдържател на явочна квартира "Явор" Петър Филипов Чолаков

Дата на раждане: 23.07.1936
Място на раждане: гр. Завет
Петър Филипов Чолаков Дата на раждане 23.07.1936 г. Място на раждане гр. Завет Вербувал го служител о. р. Евгений Несторов на 13.12.1983 г., регистриран на 20.12.1983 г. Ръководил го служител о. р. Евгений Несторов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № 556/ 01.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Явор". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Завет, издигнат от ВМРО-БДН Обявява установената и обявена с решение № 2-572/ 05.11.2015 г. – община Исперих - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Явор" Илия Каменов Иванов

Дата на раждане: 09.03.1961
Място на раждане: с. Раковица, обл. Видин
Илия Каменов Иванов Дата на раждане 09.03.1961 г. Място на раждане с. Раковица, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Ценко Цветков на 12.09.1986 г., регистриран на 23.09.1986 г. Ръководил го служител о. р. Ценко Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ МВР Кула - ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Саморъчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело IA-251; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на кметство Подгоре, общ. Макреш, издигнат от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-226/ 13.08.2013 г. – община Макреш Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Явор" Огнян Драганов Янев

Дата на раждане: 01.07.1959
Място на раждане: гр. Кюстендил
Огнян Драганов Янев Дата на раждане 01.07.1959 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител вербуван на 19.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител подп. Красимир Стоичков Христов; подп. Васил Бориславов Костадинов; полк. Васил Георг. Николчев; кап. Бранимир Желязов Христов; лейт. Иван Христов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-36286 и в работно дело IР-17598; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Стенско, общ. Кюстендил, издигнат от Партия "АБВ" /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Огнян Драганов Янев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Явор" Стоян Иванов Иванов

Дата на раждане: 30.05.1959
Място на раждане: гр. Шипка, обл. Стара Загора
Стоян Иванов Иванов Дата на раждане 30.05.1959 г. Място на раждане гр. Шипка, обл. Стара Загора Вербувал го служител ст. лейт. Георги Д. Георгиев на 24.11.1979 г., регистриран на 03.12.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Д. Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление Трето, отдел 11, отделение 05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I A 3032 (СтЗ) – МФ; протокол рег. № 61/22.05.1990 г. за унищожаване на работни дела; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за кмет на кметство Шипка, общ. Казанлък, издигнат от ГЕРБ Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 312/ 13.02.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Явор" Симеон Дончев Хаджикосев

Дата на раждане: 07.03.1941
Място на раждане: гр. София
Симеон Дончев Хаджикосев Дата на раждане 07.03.1941 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Георги Младенов Караманов и о. р. Александров на 10.02.1973 г., регистриран на 22.02.1973 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Младенов Караманов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХIV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Явор Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 2784. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра до 1991 г., от 1998 г. до 1999 г. и от 2004 г. до 2005 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент; секретен " Явор; Гастона " Станислав Пенков Даскалов

Дата на раждане: 04.04.1952
Място на раждане: С. Бежаново, обл. Ловеч
Станислав Пенков Даскалов Дата на раждане 04.04.1952 г. Място на раждане С. Бежаново, обл. Ловеч Вербувал го служител Румен Палийски на 01.11.1985 г., регистриран на 25.11.1985 г.; ст. лейт. Борислав Стратев Геновски, регистриран на 10.10.1988 г. Ръководил го служител Румен Палийски; ст. лейт. Борислав Стратев Геновски; Валентин Самсаров; Георги Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 02-09-01; ДС, ПГУ, отдел 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; секретен сътрудник Псевдоними Явор; Гастона Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходен документ, отчетен от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР-16861; протокол № 85/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА- 30900 и работно дело IР-16861 (налично); рег. бланка; картон обр. 1 и 3; дело Ф1, а. е. 7555; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11- 21404/ 30.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник.-министър на индустрията и търговията Заместник-министър на търговията Заместник-министър на външноикономическите връзки Министър на външните работи - 30.12.1992 г. - 17.10.1994 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21405/ 30.11.2007 г. Решение № 25/ 12.02.2007 г. 59
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник "Явор" Георги Матеев Карасимеонов

Дата на раждане: 05.10.1949
Място на раждане: Полша
Георги Матеев Карасимеонов Дата на раждане 05.10.1949 г. Място на раждане Полша Вербувал го служител регистриран на 18.02.1977 г. Ръководил го служител майор Димитър Щерев Шопов; майор Петко Колев Костов; кап. Любомир Николов; майор Александър Кръстев Попов; подп. Станислав Кирилов Станчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Явор Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 7105. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по философски, социологически и политически науки от 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Матеев Карасимеонов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Явор" Симеон Дончев Хаджикосев

Дата на раждане: 07.03.1941
Място на раждане: гр. София
Симеон Дончев Хаджикосев Дата на раждане 07.03.1941 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Георги Младенов Караманов и о. р. Александров на 10.02.1973 г., регистриран на 22.02.1973 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Младенов Караманов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХIV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Явор Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 2784. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на научна комисия по филология от 2006 г. до 2010 г.
Решение N° 2-422
от 05.11.2014 г.
община Кирково

Съдържател на явочна квартира "Явор" Стоян Стоянов Зотев

Дата на раждане: 17.01.1941
Място на раждане: с. Долно Къпиново, обл. Кърджали
Стоян Стоянов Зотев Дата на раждане 17.01.1941 г. Място на раждане с. Долно Къпиново, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Георги Иванов на 14.10.1976 г., регистриран на 22.10.1976 г. Ръководил го служител о. р. Георги Иванов; о. р. Ангел Криворов; о. р. Петканов; о. р. Хр. Беловски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ – V ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 11/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на "Явор". Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 29.10.1999 г. до 11.11.2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Явор " Йордан Петров Няголов

Дата на раждане: 03.01.1926
Място на раждане: Гр. Аврен
Йордан Петров Няголов Дата на раждане 03.01.1926 г. Място на раждане Гр. Аврен Вербувал го служител Петър Пенев на 20.05.1983 г. Ръководил го служител Петър Пенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № КА-88/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на дело ІЯ-69; доклад на МВР рег. № Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 5 RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Аврен, издигнат от Комунистическа партия на България
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Явор " Христо Стоилов Стойнов

Дата на раждане: 15.05.1947
Място на раждане: Гр. Котел
Христо Стоилов Стойнов Дата на раждане 15.05.1947 г. Място на раждане Гр. Котел Вербувал го служител Ст. лейт. Евгений Маринов Белдев на 30.01.1985 г., регистриран на 11.02.1985 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Евгений Маринов Белдев; Борис Костов; Минко Брайков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ, отдел 12 РУ-МВР, отделение ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-34212; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. общ. Котел, издигнат от ”Съюз на свободните демократи”
Решение N° 57
от 28.01.2009
Българска национална телевизия

Агент "Явор" Орлин Ставрев Йовев

Дата на раждане: 01.10.1948
Място на раждане: Гр. Бургас
Орлин Ставрев Йовев Дата на раждане 01.10.1948 г. Място на раждане Гр. Бургас Вербувал го служител О. р. Сашо Григоров на 13.12.1985 г. Ръководил го служител О. р. Сашо Григоров; о. р. Ангел Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-09-01; управление 06-01-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Явор". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител сектор от 15.05.1992 г. до 06.12.1995 г.
Решение N° 2-1058
от 19.09.2017 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Бизнес банка

Съдържател на явочна квартира "Явор" Венчо Борисов Христов

Дата на раждане: 23.05.1949
Място на раждане: с. Яворница, обл. Благоевград
Венчо Борисов Христов Дата на раждане 23.05.1949 г. Място на раждане с. Яворница, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Христо Арнаудов на 15.01.1980 г., регистриран на 07.02.1980 г. Ръководил го служител о. р. Христо Арнаудов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Петрич Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 2809/ 09.07.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Явор"; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Управителен съвет/ на кооперация –длъжник – ПК "ПОДГОРИЕ", с. Коларово, Софийска област Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-426
от 13.11.2014 г.
община Крумовград

Съдържател на явочна квартира; Агент; секретен сътрудник "Явор; Бреза" Юсеин Алиосман Осман

Дата на раждане: 28.04.1948
Място на раждане: с. Метлика, обл. Кърджали
Юсеин Алиосман Осман Дата на раждане 28.04.1948 г. Място на раждане с. Метлика, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Али Алиев на 12.09.1975 г., регистриран на 17.09.1975 г. Ръководил го служител о. р. Али Алиев; о. р. Вангел Григоров Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Крумовград по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира; агент; секретен сътрудник Псевдоними Явор; Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол № 209/ 01.02.1990 г. за унищожаване материалите на СС "Бреза"; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС "Бреза". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 43
от 09.07.2008
държавни агенции

Съдържател на явочна квартира "Явор" Йордан Арахангелов Туев

Дата на раждане: 30.06.1941
Място на раждане: С. Габра, обл. Софийска
Йордан Арахангелов Туев Дата на раждане 30.06.1941 г. Място на раждане С. Габра, обл. Софийска Вербувал го служител Николай Палаиковски на 04.10.1974 г., възстановен на 14.06.1984 г., регистриран на 02.07.1984 г. Ръководил го служител Николай Палаиковски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС,отдел 03, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 938/ 22.02.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Явор" с протокол № 23/ 04.01.1990 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1446/ 11.06.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Териториално статистическо бюро - София –окръг от 10.11.1989 г. до 01.03.1992 г.
Решение N° 2-200
от 26.06.2013 г.
Сосиете Женерал Експресбанк АД

Съдържател на явочна квартира "Явор" Тодор Димитров Печилков

Дата на раждане: 11.10.1945
Място на раждане: гр. Смолян
Тодор Димитров Печилков Дата на раждане 11.10.1945 г. Място на раждане гр. Смолян Вербувал го служител о. р. Георги Даскалов на 03.12.1981 г., регистриран на 09.12.1981 г. Ръководил го служител о. р. Георги Даскалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Смолян Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; опис от 20.08.1990 г. за унищожаване с протокол № 35/ 14.05.1991 г. дело IЯ-268 (См) Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Временен член на Управителния съвет на Девинска търговска банка до 24.08.1992 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-502
от 12.05.2015 г.
вестник 7 дни спорт

Съдържател на явочна квартира "Явор" Валентин Стефанов Михов

Дата на раждане: 14.06.1953
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Явор" Ивайло Любенов Бръзицов

Дата на раждане: 27.11.1949
Място на раждане: гр. София
Ивайло Любенов Бръзицов Дата на раждане 27.11.1949 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Иван Иванов Бакоев на 17.02.1976 г., регистриран на 02.03.1976 г. Ръководил го служител о. р. Иван Иванов Бакоев; о. р. Ал. Александров; о. р. А. Левчев; о. р. Л. Лупов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ-III-II по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-27703; работно дело IР-13170. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност ранг "посланик" от 30.06.2005 г.
Решение N° 2-438
от 09.12.2014 г.
община Дупница

Агент "Явор" Владимир Кирилов Стоянов

Дата на раждане: 20.08.1953
Място на раждане: гр. Петрич
Владимир Кирилов Стоянов Дата на раждане 20.08.1953 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител о. р. Витан Кралев на 28.08.1981 г., регистриран на 11.09.1981 г. Ръководил го служител о. р. Витан Кралев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-18(1)/ 04.06.1990 г. за унищожаване лично дело IА-1101 (Кн); протокол рег. № КА-18/ 04.06.1990 г. за унищожаване работно дело IР-871 (Кн). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 29.10.1995 г. до 08.11.1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-438
от 09.12.2014 г.
община Дупница

Осведомител "Явор" Димчо Крумов Николов

Дата на раждане: 06.10.1944
Място на раждане: с. Слатино, обл. Кюстендил
Димчо Крумов Николов Дата на раждане 06.10.1944 г. Място на раждане с. Слатино, обл. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Витан Симеонов Кралев на 25.05.1972 г., регистриран на 19.06.1972 г. Ръководил го служител о. р. Витан Симеонов Кралев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-1387 (Кн); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 16.09.1991 г. до 08.11.1995 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. - кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-571
от 05.11.2015 г.
община Завет

Съдържател на явочна квартира "Явор" Петър Филипов Чолаков

Дата на раждане: 23.07.1936
Място на раждане: гр. Завет
Петър Филипов Чолаков Дата на раждане 23.07.1936 г. Място на раждане гр. Завет Вербувал го служител о. р. Евгений Несторов на 13.12.1983 г., регистриран на 20.12.1983 г. Ръководил го служител о. р. Евгений Несторов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № 556/ 01.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Явор". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 21.11.1995 г. до 05.11.2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-114
от 28.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Смолян

Агент "Явор" Райко Сребринов Заимов

Дата на раждане: 13.05.1952
Място на раждане: с. Любча, обл. Смолян
Райко Сребринов Заимов Дата на раждане 13.05.1952 г. Място на раждане с. Любча, обл. Смолян Вербувал го служител майор Васил Вълков Кисьов на 02.12.1985 г., регистриран на 10.12.1985 г. Ръководил го служител майор Васил Вълков Кисьов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Смолян Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1974 (См) и в работно дело IР-1431 (См); рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Доспат, издигнат от ПП "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Райко Сребринов Заимов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-87
от 10.10.2012 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Съдържател на явочна квартира "Явор" Иван Банков Банковски

Дата на раждане: 02.06.1939
Място на раждане: с. Бели Осъм, обл. Ловеч
Иван Банков Банковски Дата на раждане 02.06.1939 г. Място на раждане с. Бели Осъм, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Димитър Б. Димитров на 23.01.1978 г., регистриран на 10.02.1978 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Б. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХI-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3213. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Главен директор от 28.05.1990 г. до 01.08.1990 г. Н-к управление от 01.08.1990 г. до 14.07.1992 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Явор" Стоян Иванов Иванов

Дата на раждане: 30.05.1959
Място на раждане: гр. Шипка, обл. Стара Загора
Стоян Иванов Иванов Дата на раждане 30.05.1959 г. Място на раждане гр. Шипка, обл. Стара Загора Вербувал го служител ст. лейт. Георги Д. Георгиев на 24.11.1979 г., регистриран на 03.12.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Д. Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление Трето, отдел 11, отделение 05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I A 3032 (СтЗ) – МФ; протокол рег. № 61/22.05.1990 г. за унищожаване на работни дела; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за кмет на гр. Шипка, общ. Казанлък, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира " Явор " Венчо Борисов Христов

Дата на раждане: 23.05.1949
Място на раждане:
Венчо Борисов Христов Дата на раждане 23.05.1949 г. Място на раждане Вербувал го служител Христо Арнаудов на 15.01.1980 г., регистриран на 07.02.1980 г. Ръководил го служител Христо Арнаудов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МВР – Петрич - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; писмо за унищожаване вх. № 2809/ 09.07.1990 г.; доклад на МВР RB202009-001- 05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Яворница, общ. Петрич, обл. Благоевград, издигнат от БСП
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Явор " Илия Каменов Иванов

Дата на раждане: 09.03.1961
Място на раждане: с. Подгоре, обл. Видин
Илия Каменов Иванов Дата на раждане 09.03.1961 г. Място на раждане с. Подгоре, обл. Видин Вербувал го служител Ценко Цветков на 12.09.1986г. Ръководил го служител Ценко Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ МВР Кула ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Саморъчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I A 251; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Подгоре, общ. Макреш, обл. Видин, издигнат от БСП и Земеделски Народен Съюз Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Явор " Стоян Иванов Иванов

Дата на раждане: 30.05.1959
Място на раждане: гр. Шипка, обл. Стара Загора
Стоян Иванов Иванов Дата на раждане 30.05.1959 г. Място на раждане гр. Шипка, обл. Стара Загора Вербувал го служител ст. лейт. Георги Д. Георгиев на 24.11.1979 г., регистриран на 03.12.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Д. Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление Трето, отдел 11, отделение 05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I A 3032 (СтЗ) – МФ; протокол рег. № 61/22.05.1990 г. за унищожаване на работни дела; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за кмет на гр. Шипка, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, издигнат от коалиция Чиста Розова долина Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1
Решение N° 78
от 14.10.2009
Национален осигурителен институт

Съдържател на явочна квартира "Явор" Лазар Христов Лазаров

Дата на раждане: 02.01.1943
Място на раждане: с. Калугерене, обл. Силистра
Лазар Христов Лазаров Дата на раждане 02.01.1943 г. Място на раждане с. Калугерене, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Христо Панайотов на 08.05.1986 г., регистриран на 14.05.1986 г. Ръководил го служител о. р. Христо Панайотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2162/ 04.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 828/ 05.03.1990 г. дело I-ПВ-264. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на териториално поделение-Шумен от 22.10.1984 г. до 09.02.2006 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Явор " Христо Райчинов Ташев

Дата на раждане: 14.07.1947
Място на раждане: С. Разлив, обл. Софийска
Христо Райчинов Ташев Дата на раждане 14.07.1947 г. Място на раждане С. Разлив, обл. Софийска Вербувал го служител Ст. лейт. Цветко Тодоров на 06.06.1978 г., регистриран на 09.06.1978 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Цветко Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР-Ботевград-ДС Качеството, в което е осъществявано Съдържател на явочна квартира Решение № 22/ 29.01.2008 г. 174 сътрудничеството-секретен сътрудник Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2742/ 02.07.1990 г. за унищожаване с протокол № 45/ 1990 г. на материалите на Я/К "Явор"; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Правец, издигнат от “ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”
Решение N° 2-226
от 13.08.2013 г.
община Макреш

Агент "Явор" Илия Каменов Иванов

Дата на раждане: 09.03.1961
Място на раждане: с. Раковица, обл. Видин
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Явор" Кирил Борисов Недялков

Дата на раждане: 02.10.1943
Място на раждане: с. Хераково, обл. Софийска
Кирил Борисов Недялков Дата на раждане 02.10.1943 г. Място на раждане с. Хераково, обл. Софийска Вербувал го служител о. р. Димитър Ковачев на 17.04.1980 г., регистриран на 04.05.1980 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Ковачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-26020 и работно дело IР-11229. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 03.08.1998 г. до 01.10.2005 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Явор" Петко Грозев Едрев

Дата на раждане: 29.09.1951
Място на раждане: гр. София
Петко Грозев Едрев Дата на раждане 29.09.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Пламен Стоянов Димитров на 26.05.1982 г., регистриран на 01.06.1982 г. Ръководил го служител лейт. Пламен Стоянов Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-30062 и в работно дело IР-15808; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА" в 9-и МИР-Кърджали и в 23-и МИР-София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More