Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ян намери 4 резултата / The search @pseudo Ян found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-791
от 06.12.2016 г.
Българско национално радио 2016 г.

Агент "Ян" Тома Георгиев Спространов

Дата на раждане: 14.08.1941
Място на раждане: гр. Пловдив
Тома Георгиев Спространов Дата на раждане 14.08.1941 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. М. Михайлов на 11.07.1973 г., регистриран на 14.08.1973 г. Ръководил го служител о. р. М. Михайлов; о. р. П. Пенев; о. р. Петко Радев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2532/ 13.06.1990 г. с искане да бъдат заличени от всички картотеки данните за аг. "Ян". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Коментатор от 10.04.1997 г. до 30.09.1997 г. Редактор (член на редакционен съвет) от 01.10.1997 г. до 30.09.1999 г. Обявява установената и обявена с решение 25/ 12.02.2008 г. – министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Агент; секретен сътрудник "Халилов; Халим; Ян" Хрисим Янушев Башев

Дата на раждане: 17.03.1951
Място на раждане: гр. Севлиево
Хрисим Янушев Башев Дата на раждане 17.03.1951 г. Място на раждане гр. Севлиево Вербувал го служител вербуван на 27.06.1972 г., регистриран на 30.06.1972 г.; регистриран в ПГУ на 15.05.1975 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Стоев Иванов; о. р. Александър Маринов; кап. Костадин Георгиев Атанасов; о. р. Иван Григоров; о. р. Владимир Митрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-I, ПГУ-I, ПГУ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Халилов; Халим; Ян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 7215 – 7 тома; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 4 бр. и обр. 3 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник в "Скорпион Шипинг" ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на Промишлена пералня 1 и 2 ул. Първа Българска армия 18, обособена част от "СВЕЖЕСТ" ЕАД Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Ян" Тома Георгиев Спространов

Дата на раждане: 14.08.1941
Място на раждане: гр. Пловдив
Тома Георгиев Спространов Дата на раждане 14.08.1941 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. М. Михайлов на 11.07.1973 г., регистриран на 14.08.1973 г. Ръководил го служител о. р. М. Михайлов; о. р. П. Пенев; о. р. Петко Радев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2532/ 13.06.1990 г. с искане да бъдат заличени от всички картотеки данните за аг. "Ян". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Старши музикален редактор и водещ на музикални предавания и рубрики в БНР
Решение N° 2-206
от 10.07.2013 г.
СИБАНК ЕАД

Агент "Ян" Валентин Арменакович Каладжян

Дата на раждане: 19.09.1955
Място на раждане: Армения
Валентин Арменакович Каладжян Дата на раждане 19.09.1955 г. Място на раждане Армения Вербувал го служител о. р. Й. Христов на 25.08.1977 г., регистриран на 05.11.1977 г. Ръководил го служител о. р. Й. Христов; о. р. Ил. Янков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-II-I, СГУ на МВР-ДС-VI-VI по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Надзорния съвет от 13.11.2001 г. до 10.06.2002 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Валентин Арменакович Каладжян към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. За Валентин Арменакович Каладжян липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявява установената и обявена с решение № 2-184/ 29.05.2013 г. – "Интернешънъл Асет Банк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More