Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Яна намери 3 резултата / The search @pseudo Яна found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Яна" Недялка Дамянова Хаджииванова

Дата на раждане: 26.07.1944
Място на раждане: Гърция
Недялка Дамянова Хаджииванова Дата на раждане 26.07.1944 г. Място на раждане Гърция Вербувал го служител лейт. Михаил Лулчев Лулчев и подп. П. Ферков на 01.04.1968 г., регистрирана на 05.04.1968 г. Ръководил го служител лейт. Михаил Лулчев Лулчев; ст. лейт. Благой Благоев; лейт. Цветан Пешев; ст. лейт. Веселин Вутов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-II, управление VI-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Яна Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили я щатни служители; документи от ръководили я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-35410 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.06.1992 г.
Решение N° 2-130
от 23.01.2013 г.
община Бургас

Агент "Яна" Мима Иванова Иванова

Дата на раждане: 06.04.1954
Място на раждане: гр. Бургас
Мима Иванова Иванова Дата на раждане 06.04.1954 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал я служител о. р. Михаил Петров Петров на 07.10.1981 г., регистрирана на 26.10.1981 г. Ръководил я служител о. р. Михаил Петров Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Яна Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-2959 (Бс); протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1492 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Член на ВрИК при Общински народен съвет Бургас от 09.1990 г. до 10.1991 г Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Яна" Светла Димитрова Драганова-Тодорова

Дата на раждане: 25.11.1953
Място на раждане: с. Лозен, обл. Велико Търново
Светла Димитрова Драганова-Тодорова Дата на раждане 25.11.1953 г. Място на раждане с. Лозен, обл. Велико Търново Вербувал го служител о. р. Димитър Димитров на 30.12.1987 г., регистриран на 18.01.1988 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Яна Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № КА-28/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-834 (В.Т.); протокол рег. № КА-24/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване лично дело IА-3176 (В.Т.). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Средно общообразователно училище "Георги Измирлиев" – Горна Оряховица Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More