Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Янева намери 2 резултата / The search @pseudo Янева found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 43
от 09.07.2008
държавни агенции

Секретен сътрудник "Янева" Йорданка Минчева Вълкова

Дата на раждане: 28.10.1952
Място на раждане: с. Войника, обл. Ямбол
Йорданка Минчева Вълкова Дата на раждане 28.10.1952 г. Място на раждане с. Войника, обл. Ямбол Вербувал го служител Кап. Виктор Алексиев на 14.07.1983 г. Ръководил го служител Кап. Виктор Алексиев; о. р. Койчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Янева Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилите я щатни служители; рег. дневник; картони обр. 1 - 2 бр. и обр. 2; дело № 18467; доклад на Служба "Военна информация" изх. № 1307/ 27.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на отдел в Териториално статистическо бюро – Ямбол от 01.7.1992 г. до 28.2.1993 г. Началник на отдел в Териториално статистическо бюро – Ямбол от 01.3.1993 г. до 31.1.1996 г.
Решение N° 2-1086
от 10.10.2017
ЕВРО ИНВЕСТ ВИЖЪН АД

Агент "Янева" Майя Асенова Филипова-Шаденфро

Дата на раждане: 04.05.1960
Място на раждане: гр. София
Майя Асенова Филипова-Шаденфро Дата на раждане 04.05.1960 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител вербувана на 21.01.1981 г., регистрирана на 16.02.1981 г. Ръководил я служител о. р. Димитър Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VІ-ІІ-І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янева Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 76/ 1990 г. за унищожаване лично дело ІА-26900 и работно дело ІР-12226. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Съвет на директорите) от 05.03.1999 г. до 27.10.1999 г.       Председател: Евтим Костадинов Костадинов                        /п/ не се чете   Секретар: Мариана Иванова Даракчиева                        /п/ не се чете   Членове: 1. Борис Сребров Михайлов                         /п/ не се чете   2. Георги Вълчинов Пангаров                        /п/ не се чете   3. Екатерина Петкова Бончева                        /п/ не се чете   4. Иванка Жекова Витанова                        /п/ не се чете  

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More