Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Янина намери 1 резултата / The search @pseudo Янина found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Янина" Тодорка Генчева Минева

Дата на раждане: 02.10.1933
Място на раждане: гр. Харманли
Тодорка Генчева Минева Дата на раждане 02.10.1933 г. Място на раждане гр. Харманли Вербувал я служител о. р. Драган Костадинов Иванов на 21.06.1964 г., регистрирана на 29.06.1964 г. Ръководил я служител о. р. Драган Костадинов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № С 14/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-140 (Рс); протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-180 (Рс) Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отделение (н-к на отдел) "Епидемиология" – Русе до 01.02.1991 г. Обявява установената с решение № 104/ 02.12.2009 г. - НЗОК - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More