Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Янка намери 4 резултата / The search @pseudo Янка found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-28
от 04.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Русе

Агент "Янка" Мария Иванова Александрова

Дата на раждане: 28.12.1945
Място на раждане: с. Ново село, обл. Русе
Мария Иванова Александрова Дата на раждане 28.12.1945 г. Място на раждане с. Ново село, обл. Русе Вербувал я служител Ст. лейт. Петър Иванов Илиев на 13.06.1986 г., регистрирана на 19.06.1986 г. Ръководил я служител Ст. лейт. Петър Иванов Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС, отдел 02, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-3534 (Рс) МФ; протокол рег. № С 11/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-3534 (Рс) (налично); писмо вх. № 1911/ 16.04.1990 г. за унищожаване на работното дело; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Русе, издигната от "НОВОТО ВРЕМЕ" Обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. - кандидати за местни избори – 2007 г. Обявена с решение № 29/ 18.03.2008 г. – КТ "Подкрепа"
Решение N° 2-680
от 07.07.2016 г.
община Русе

Агент "Янка" Мария Иванова Александрова

Дата на раждане: 28.12.1945
Място на раждане: с. Ново село, обл. Русе
Мария Иванова Александрова Дата на раждане 28.12.1945 г. Място на раждане с. Ново село, обл. Русе Вербувал я служител Ст. лейт. Петър Иванов Илиев на 13.06.1986 г., регистрирана на 19.06.1986 г. Ръководил я служител Ст. лейт. Петър Иванов Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС, отдел 02, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-3534 (Рс) МФ; протокол рег. № С 11/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-3534 (Рс) (налично); писмо вх. № 1911/ 16.04.1990 г. за унищожаване на работното дело; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 29/ 18.03.2008 г. – КТ "Подкрепа" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-28/ 04.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 138/ 09.06.2010 г. – принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 29
от 18.03.2008
членове на ръководни и контролни органи на КТ Подкрепа

Агент " Янка " Мария Иванова Александрова

Дата на раждане: 28.12.1945
Място на раждане: С. Ново село, обл. Русе
Мария Иванова Александрова Дата на раждане 28.12.1945 г. Място на раждане С. Ново село, обл. Русе Вербувал я служител Ст. лейт. Петър Иванов Илиев на 13.06.1986 г., регистрирана на 19.06.1986 г. Ръководил я служител Ст. лейт. Петър Иванов Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС, отдел 02, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; Решение № 29/ 18.03.2008 г. 4 органите по чл. 1 картон обр. 4; лично дело IА-3534 (Рс) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на СРС-Русе Обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Янка " Мария Иванова Александрова

Дата на раждане: 28.12.1945
Място на раждане: С. Ново село, обл. Русе
Мария Иванова Александрова Дата на раждане 28.12.1945 г. Място на раждане С. Ново село, обл. Русе Вербувал я служител Ст. лейт. Петър Иванов Илиев на 13.06.1986 г., регистрирана на 19.06.1986 г. Ръководил я служител Ст. лейт. Петър Иванов Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС, отдел 02, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-3534 (Рс) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Русе, издигната от инициативен комитет

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More