Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Янко; Агайн намери 1 резултата / The search @pseudo Янко; Агайн found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент; секретен сътрудник "Янко; Агайн" Алекси Димитров Алексов

Дата на раждане: 03.12.1948
Място на раждане: гр. София
Алекси Димитров Алексов Дата на раждане 03.12.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Чавдар Кирилов Петров на 25.08.1978 г., регистриран на 13.09.1978 г.; регистриран в ПГУ на 25.08.1983 г. Ръководил го служител лейт. Чавдар Кирилов Петров; о. р. Александър Златарев; о. р. Иван Петров; о. р. Орлин Владиков; подп. Стефан Генев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-Х-V; ВГУ-Х-III; ПГУ, отдел 04; управление IV-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Янко; Агайн Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. Бланка – 2 бр.; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-35509; работно дело IР-12572; дело Ф1, а.е. 5628; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-18601/ 22.10.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Радио Скиптър" ООД Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Алекси Димитров Алексов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. "РАДИО ТАНГРА" АД Проверено е 1 лице. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "РАДИО ТРАНЗИТ" ООД Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. "РЕГИАНА ТВ" ООД Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. "РЕКОРДИНГ" ООД Проверени са 4 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More