Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Янкулов намери 1 резултата / The search @pseudo Янкулов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Янкулов" Харизан Петков Тодоров

Дата на раждане: 08.11.1936
Място на раждане: с. Поручик Кърджиево, обл. Добрич
Харизан Петков Тодоров Дата на раждане 08.11.1936 г. Място на раждане с. Поручик Кърджиево, обл. Добрич Вербувал го служител о. р. Иван Иванов на 03.06.1959 г., регистриран на 31.10.1959 г.; възстановен от о. р. Иван Илиев Тодоров на 17.01.1964 г., регистриран на 27.01.1964 г. Ръководил го служител о. р. Иван Иванов; о. р. Георги Велчев Георгиев; о. р. Иван Илиев Тодоров; о. р. Георги Велчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-III-"б"; управление III-II-VIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янкулов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол № 89/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-21387 и работно дело IР-4499. Снемане от действащия оперативен отчет 1970 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел до 01.06.1990 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More