Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Янчо намери 1 резултата / The search @pseudo Янчо found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 57
от 28.01.2009
Българска национална телевизия

Агент "Янчо" Петър Кънев Кожухаров

Дата на раждане: 05.11.1929
Място на раждане: Гр. София
Петър Кънев Кожухаров Дата на раждане 05.11.1929 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител О. р. Петър Станков на 27.02.1967 г., регистриран на 23.03.1967 г. Ръководил го служител О. р. Петър Станков; о. р. Петър Иванов; о. р. Асен Цанков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4-2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Завеждащ кореспондентски пункт в Берлин от 21.10.1989 г. до 28.02.1990 г. За Петър Кънев Кожухаров липсват други данни по чл. 25, т. 3

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More