Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Бриз намери 3 резултата / The search @pseudo Бриз found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Бриз " Михаил Георгиев Георгиев

Дата на раждане: 01.05.1936
Място на раждане: С. Аврен, обл. Варна
Михаил Георгиев Георгиев Дата на раждане 01.05.1936 г. Място на раждане С. Аврен, обл. Варна Вербувал го служител Никола Василев на 26.09.1977 г. Ръководил го служител Никола Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС, управление ІІІ-Х-1 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бриз Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № КА-88/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 7 дело ІЯ-34 "Бриз"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І- 1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Аврен, издигнат от Комунистическа партия на България
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Бриз " Николай Тодоров Гайдаров

Дата на раждане: 11.12.1953
Място на раждане: Гр. Долна Оряховица
Николай Тодоров Гайдаров Дата на раждане 11.12.1953 г. Място на раждане Гр. Долна Оряховица Вербувал го служител Ст. лейт. Минко Монев Игнатов на 15.01.1986 г., регистриран на 25.03.1986 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Минко Монев Игнатов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР-Айтос-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бриз Документи, въз основа на които е установена принадлежността към Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 7 органите по чл. 1 картон обр. 4; лично дело ІЯ-150 (Бс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Айтос, издигнат от СДС Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира " Бриз " Михаил Георгиев Георгиев

Дата на раждане: 01.05.1936
Място на раждане: с. Аврен, обл. Варна
Михаил Георгиев Георгиев Дата на раждане 01.05.1936 г. Място на раждане с. Аврен, обл. Варна Вербувал го служител Никола Василев на 26.09.1977 г. Ръководил го служител Никола Василев Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бриз Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол рег. № К 88/ 1990 г. за унищожаване на лично дело № ІЯ-34 (Вн); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Аврен, обл. Варна, издигнат от Комунистическа партия на България